Izdani e-računi

Navodilo velja za pripravo oziroma izdajo in pošiljanje e-računov.

Nastavitve stranke

Najprej uredimo nastavitve na stranki:

 1. V meniju Šifrant > Stranke v razdelku Poslovni podatki
 2. izberemo opcijo v polju Izdajanje e-dokumentov.
  • Za pošiljanje preko ponudnika.
  • Za pošiljanje po e-pošti.
  • Za izvoz v datoteko.
 3. v polje Interna številka > vnesemo podatke. 
  • Gre za podatek, ki ga zahtevajo določeni prejemniki e-računov, na podlagi katerega sortirajo dokument v ustrezno pisarno. Običajno so to proračunski uporabniki.
 4. V polju Verzija sloga program ponudi privzeti e-slog.

Vnos izdanega e-računa

Ko imamo urejene vse nastavitve v meniju Šifranti > Stranke, vnesemo e-račun.

 1. V meniju Poslovanje > Izdani računi kliknemo Nov.
 2. Izpolnimo vsa obvezna polja izdanega računa.
 3. Pri e-računih obvezno izpolnimo tudi polja:
  • Referenčni dokument in datum.
  • Osnova za račun.
   • Program predlaga osnovo za račun iz prejšnjega e-računa za isto stranko samo v primeru vrste osnove (referenčni dokument) pogodba. V ostalih primerih pusti polje osnova za račun prazno.
  • Koda namena.
 4. Po zaključku vnosa račun potrdimo s klikom Izstavi.

Vnos podatka o interni številki, osnovi za račun, vrsti in datumu osnove ter kode namena je nujen s 1. 1. 2016. Brez vnosa omenjenega je oddaja računa onemogočena.

 • Pri izstavitvi oziroma pošiljanju izdanega e-računa program pripravi datoteko EDokument-(datum).zip, ki za vsak izdani e-račun vsebuje:
  • e-račun 
  • ovojnica e-računa 
  • račun v formatu PDF 
 • Poleg obveznih priponk lahko s klikom na zapis Priponke dodamo še poljubne dokumente. Skupna dovoljena velikost priponk je 1MB.

Pošiljanje izdanih e-računov

Pripravljene e-račune najdemo v meniju Poslovanje > Izdani računi, v zavihku Izdani e-računi oziroma v meniju Nabiralnik > izhodni dokumenti. 

1. Prenos preko izbranega ponudnika

E-račune lahko pošiljamo preko portala BizBoxV ta namen najprej uredimo registracijo v izbran portal in nastavitve v programu.

 1. V meniju Šifrant > Stranke, pri izbrani stranki, določimo v polju Izdaja e-dokumentov > Za pošiljanje preko ponudnika. Program pri vnosu izdanega računa pripravi e-račun z načinom prenosa preko izbranega ponudnika.
 2. Potrjene e-račune najdemo v zavihku Izdani e-računi oziroma v meniju Nabiralnik > Izhodni dokumenti.
 3. Program samodejno zapiše datum in čas potrditve računa, način prenosa in opis
  • Opis lahko poljubno uredimo s klikom na
 4. E-račune, ki jih želimo poslati preko ponudnika, označimo
  • Označimo lahko enega ali več e-računov.
 5. Kliknemo na.
 6. Program izpiše opozorilo, kateri e-računi bodo poslani.
 7. Kliknemo Potrdi.
 8. Program bo označene e-račune avtomatsko prenesel na izbran portal in jih umaknil iz preglednice izhodnih dokumentov.
 9. Status e-računa preverimo tako, da označimo polje prikaži tudi obdelane. Pri uspešno prenesenem e-računu je znotraj stolpca Status izrisana. S klikom na ikono preverimo:
  • Zgodovino dokumenta > datum in čas pošiljanja e-računa, kdo je e-račun obdelal in opis.
  • Xml datoteko in PDF računa > xml datoteko in PDF izpis računa lahko natisnemo (s klikom na) ali prenesemo na računalnik (s klikom na).

Kako preverimo, če je bil e-račun uspešno posredovan preko izbranega ponudnika, preberite tukaj.

2. Uvoz v bančni program

Če bomo pošiljali e-račune po bančni poti:

 1. V meniju Šifranti > Stranke pri izbrani stranki določimo v polju Izdaja e-dokumentov > Za izvoz v datoteko.
 2. V meniju Poslovanje > Izdani računi vnesemo nov račun za stranko in ga izstavimo.
 3. Izberemo zavihek Izdani e-računi oziroma odpremo meni Nabiralnik > Izhodni dokumenti. 
 4. V preglednici najdemo e-račune, ki še niso bili obdelani. Program samodejno zapiše datum in čas potrditve računa, način prenosa in opis
  • Opis lahko poljubno uredimo s klikom na
 5. E-račune, ki jih želimo pripraviti za pošiljanje oziroma uvoziti v spletno banko, označimo
  • Označimo lahko enega ali več e-računov.
 6. Kliknemo na.
 7. Program izpiše opozorilo, kateri e-računi bodo poslani.
 8. Kliknemo Potrdi.
 9. Program pripravi datoteko EDokument-(datum).zip, ki za vsak izdani e-račun vsebuje:
  • e-račun,
  • ovojnico e-računa,
  • izdani račun v formatu PDF.
 10. Po pripravi datoteke program označene e-račune samodejno umakne iz preglednice izhodnih dokumentov. 
 11. Pripravljeno datoteko zip shranimo na računalnik in jo uvozimo v bančni program.
 12. Status e-računa preverimo tako, da označimo polje prikaži tudi obdelane
  • Pri uspešno prenesenem e-računu je v stolpcu Status izrisana.
  • Pri preklicanem računu je v stolpcu Status izrisan.
  • Če e-računa še nismo poslali (obdelali), pa je polje prazno. 
  • S klikom na ikono preverimo:
   •  Zgodovino dokumenta > datum in čas pošiljanja e-računa, kdo je e-račun obdelal in opis.
   • Xml datoteko in PDF računa xml datoteko in PDF izpis računa lahko natisnemo (s klikom na ) ali prenesemo na računalnik (s klikom na).


Minimax omogoča pripravo in prejem računov po Halcom standardu in ZBS standardu.

V primeru sprememb na informacijskih sistemih posameznih bank, program Minimax ne zagotavlja oz. prevzema odgovornost za optimalno delovanje.

Seznam bank, ki podpirajo Halcom in ZBS standard

BIC Banke

Naziv banke

Pošiljanje e-Računov

  ABANSI2X 

 ABANKA VIPA d.d.

 Po Halcom standardu

  SBCESI2X 

 BANKA CELJE d.d.

 Po ZBS standardu

  BAKOSI2X 

 BANKA KOPER d.d.

 Po ZBS standardu

  BSLJSI2X 

 BANKA SLOVENIJE

 Po ZBS standardu

  KSPKSI22 

 BANKA SPARKASSE d.d.

 Po ZBS standardu

  BFKKSI22 

 BKS, Podružnica

 Po ZBS standardu

  HDELSI22 

 Delavska hranilnica d.d. Ljubljana

 Po ZBS standardu

  SZKBSI2X 

 DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.

 Po ZBS standardu

  FCTBSI2X 

 FACTOR BANKA d.d.

 Po ZBS standardu

  GORESI2X 

 GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ

 Po ZBS standardu

  HKVISI22 

 Hranilnica in posojilnica Vipava d.d.

 Po ZBS standardu

  HLONSI22 

 Hranilnica LON, d.d., Kranj

 Po ZBS standardu

  HAABSI22 

 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.

 Po Halcom standardu

  KBMASI2X 

 NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.

 Po ZBS standardu

  LJBASI2X 

 NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.

 Po Halcom standardu

  PBSLSI22 

 POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d.d.

 Po ZBS standardu

  PROBSI2X 

 PROBANKA, d.d.

 Po ZBS standardu

  KREKSI22 

 RAIFFEISEN BANKA d.d.

 Po ZBS standardu

  SABRSI2X 

 Sberbank banka d.d.

 Po ZBS standardu

  SKBASI2X 

 SKB BANKA d.d. LJUBLJANA

 Po ZBS standardu

  BACXSI22 

 UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.

 Po Halcom standardu

  VSGKSI22 

 ZVEZA BANK, PODRUŽNICA LJUBLJANA

 Po ZBS standardu

3. Pošiljanje po e-pošti

Če bomo pošiljali e-račune po e-pošti:

 1. Uredimo nastavitve stranke tako, da v meniju Šifranti > Stranke pri izbrani stranki določimo v polju Izdaja e-dokumentov > Za pošiljanje po e-pošti.
 2. Nato na zavihku Stiki, s klikom na Nov vnesemo ime in priimek stika ter e-poštni naslov. (lahko vnesemo več stikov).
 3. V meniju Poslovanje > Izdani računi pripravimo nov račun za izbrano stranko in ga izstavimo.
 4. Imamo dve možnosti za pošiljanje po e-pošti 

Pošiljanje posamičnega računa po e-pošti

 1. Na pogledu računa kliknemo na gumb.
 2. Sporočilo istočasno lahko pošljemo na več naslovov:
  • V polje Za program prepiše privzeti stik iz šifranta stranke.
  • Če imamo na stranki vnesenih več stikov bo program prikazal tudi ostale stike, vendar so zasenčeni. Če jih označimo s kljukico, jih dodamo kot prejemnike.
  • v polje KP > je privzet e-naslov pošiljatelja, lahko dodamo kljukico Pošlji mi kopijo, za lastno evidenco. V tem primeru pa program pošlje sporočilo s priponko računa v naš poštni odjemalec (outlook) med prejeta sporočila, katero nato premaknemo v mapo za evidenco sporočil iz Minimaxa (naprimer odpremo novo mapo v odjemalcu).
  • v polje Odgovori na: vneseno e-naslov, na katerega lahko prejemnik sporočila odgovori.
  • polje Zadeva se prepiše iz naslova pripravljenega dokumenta, ki pa ga lahko ročno spremenimo,
  • v polje Vsebina vpišemo vsebino sporočila, ki je namenjena prejemniku. Ta se ohrani za istega kupca.
  • Priponke: lahko pošiljamo:
   • obstoječe priponke : možnost imamo, da obstoječe priponke ne pošiljamo ( to uredimo s klikom na kljukico na koncu priponke).
   • dodamo nove priponke:  prek gumba Dodaj priponko (novih priponk program ne shranjuje)
 3. Program pripravi priponke:
  • e-račun, (zip)
  • izdani račun v formatu PDF.

Množično pošiljanje e-računov po e-pošti

Če imamo veliko e-računov za različne stranke oziroma veliko e-računov za isto stranko, lahko vse e-račune pošljemo strankam hkrati.

 1. V meniju Poslovanje > Izdani računi izberemo zavihek Izdani e-računi oziroma odpremo meni Nabiralnik > Izhodni dokumenti.
 2. Na preglednici najdemo e-račune, ki še niso bili poslani. Program samodejno zapiše datum in čas potrditve računa, način prenosa in opis
  • Opis lahko poljubno uredimo s klikom na
 3. E-račune, ki jih želimo poslati po e-pošti, označimo
  • Označimo lahko enega ali več e-računov.
 4. Kliknemo na.
 5. Program izpiše obvestilo, kateri e-računi bodo poslani. 
 6. Kliknemo na Potrdi.
 7. Program odpre okno z vsebino elektronske pošte, ki jo lahko poljubno uredimo. Prav tako lahko spremenimo naslov elektronske pošte, na katerega stranka lahko odgovori. 
  • Nov elektronski naslov za odgovor in spremenjeno vsebino elektronskega sporočila si program zapomni in predlaga pri naslednjem pošiljanju e-računov.
 8. Kliknemo Pošlji.
 9. Program poslane e-račune samodejno umakne iz preglednice izhodnih dokumentov. 
 10. Status poslanega e-računa preverimo tako, da označimo polje prikaži tudi obdelane
  • Pri uspešno poslanem e-računu je v stolpcu Status izrisana .
  • Pri preklicanem računu je v stolpcu Status izrisan .
  • Če e-računa še nismo poslali pa je polje prazno. 
  • S klikom na ikono preverimo:
   • Zgodovino dokumenta > datum in čas pošiljanja e-računa, kdo je e-račun poslal in opis.
   • Xml datoteko in PDF računa > xml datoteko in PDF izpis računa lahko natisnemo (s klikom na ) ali prenesemo na računalnik (s klikom na).
V tem prispevku