Obračun prispevkov zasebnika zavarovanega na podlagi 104

Značilnosti zavarovalne podlage 104

Značilnosti zavarovalne podlage 104 so enake zavarovalni podlagi 005 in 019, in sicer:

 • Zavezanec za prijavo v zavarovanje je zavarovanec sam.
 • Tedenski delovni/zavarovalni čas znaša od 1 – 40 ur na teden.
 • Zavezanec za plačilo prispevkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je zavarovanec sam. V skladu s 51. členom ZZVZZ je dolžan plačati prispevke od bruto osnove za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – po razvrstitvi v skladu z 209. členom ZPIZ-1 od zavarovalne osnove, vendar najmanj v višini minimalne plače.

Nastavitve delavca 

 1. V meniju Šifranti > delavci,
 2. vnesemo delavca (zasebnika).
 3. Na zavihku Podatki za osebne prejemke, v polju vrsta zaposlitve izberemo Zaposleni lastnik.
 4. Vnesemo Zaposlitev od > datum začetka zaposlitve, oziroma ustanovitve s.p.-ja.
 5. V polju Zavarovan na podlagi izberemo Podlaga 104.
 6. ter vnesemo število ur zaposlitve na teden.
 7. Po potrebi izpolnimo še ostale podatke in zapis shranimo.

Obračun prispevkov zasebnika

Koraki obračuna prispevkov so enaki kot pri zasebniku, razlika je le v prispevkih in zavarovalni podlagi.

Kaj program pripravi?

Na obrazcu OPSVZ:

 • obračuna prispevke za zdravstvo,
 • pavšal prispevka za PIZ, za katerega pripravi plačilni nalog 
 • in ne evidentira v nobene evidence.
V tem prispevku