Izdani račun fizični osebi (ne glede na državo)

Organizacija, ki je zavezanec za DDV, izda račun fizični osebi iz Slovenije, EU ali izven EU.

 1. V meniju Poslovanje > Izdani računi
 2.  izberemo Nov.
 3. V polje Kupec > vnesemo stranko, 
  • ki ima označen tip stranke: Končni potrošnik,
  • če je končni potrošnik iz EU ali izven EU dodamo kljukico v polju Za knjiženje upoštevaj državo.
  • Na podlagi te izbire bo prihodek knjižen samodejno na ustrezni konto za EU oz. izven EU.
 4. Vnesemo datume.
 5. Izberemo artikel in v polju Vrsta obračuna DDV > izberemo vrsto obračuna, ki vpliva na obračun DDV-ja, vpis v davčne evidence ter shranimo vrstico.

Vpis v davčne evidence

1. Brez izbire vrste obračuna DDV

 • vnos artikla s splošno stopnjo > račun se vpiše v polje 7 knjige IR in polje 11 obračuna DDV-O

2. Prevoz potnikov

 • knjižba se vpiše v polje 7 in 14  knjige IR  in polje 11 ter 21 obračuna DDV-O.

3. Prodaja na daljavo

 • velja pri vnosu kupca iz EU. Račun se vpiše v polje 12 knjige IR in v polje 13 obračuna DDV-O

4. Obračuna se DDV

 • izberemo, če želimo, da se DDV obračuna. Zneski se vpišejo v polje 7 in 14  knjige IR in v polje 11 ter 21 obračuna DDV-O.

5. Potovalne agencije

 • knjižba se vpiše v polje 7 knjige IR in v polje 11 obračuna DDV-O. 

Preverite tudi, kako vnesemo izdan račun končnemu potrošniku iz države članice EU skladno s posebno ureditvijo VEM (sistem OSS).

V tem prispevku