Izdani račun fizični osebi (ne glede na državo)

Organizacija, ki je zavezanec za DDV izda račun fizični osebi iz Slovenije, EU ali izven EU.

1. V meniju Poslovanje > Izdani računi

2. Izberemo Nov.

3. V polje Kupec > vnesemo stranko, 

  • ki ima označen tip stranke: Končni potrošnik,
  • če je končni potrošnik iz eu ali izven eu dodamo kljukico v polju Za knjiženje upoštevaj Državo.
  • Na podlagi te izbire bo prihodek knjižen samodejno na ustrezni konto za EU oz izven EU.

4. Vnesemo datume.

5. Izberemo artikel in v polju Vrsta obračuna DDV > izberemo vrsto obračuna katera vpliva na obračun DDV-ja in vpis v davčne evidence.

Vpis v davčne evidence

1. Brez izbire vrste obračuna DDV

  • vnos artikla s splošno stopnjo >  račun se vpiše v polje 7 knjige IR in polje 11 obračuna DDV-O

2. Prevoz potnikov

  • knjižba se vpiše v polje 7 knjige IR in polje 11 obračuna DDV-O

3. Prodaja na daljavo

  • velja pri vnosu kupca iz EU. Račun se vpiše v polje 12 knjige IR in v polje 13 obračuna DDV-O

4. Obračuna se DDV

  • izberemo, če želimo, da se DDV obračuna. Zneski se vpišejo v polje 7 knjige IR in v polje 11 obračuna DDV-O.

5. Potovalne agencije

  • knjižba se vpiše v polje 7 knjige IR in v polje 11 obračuna DDV-O. 

Preverite tudi kako vnesemo izdan račun končnemu potrošniku iz države članice EU skladno s posebno ureditvijo VEM (sistem OSS).

V tem prispevku