Izdani računi - pregled poslovanja z grafikoni

V meniju > Poslovanje > Izdani računi,  izbiramo med pregledi izdanih računov preko seznama ali preko grafov s klikom na znak  .

 

Pregledujemo:

Stanje izdanih računov

Pregled števila izdanih računov za organizacijo – številčno ter z grafom.

Program izpiše število vseh računov, ter jih razdeli na plačane, neplačane ne zapadle in neplačane zapadle.

Podatke pregledujemo za zadnjih 30 dni ali za zadnjih 12 mesecev.

 

Neplačani zapadli izdani računi

Pregled števila izdanih računov za organizacijo – številčno ter z grafom.

Program pripravi graf, kjer so dnevi zapadlosti razdeljeni glede na število dni zapadlosti (15, 30, 45, 60 in nad 60 dni).

Podatke pregledujemo za zadnjih 30 dni ali za zadnjih 12 mesecev.

 

Najbolj prodajani artikli

Pregled najbolj prodajanih artiklov – številčno ter z grafom.

Podatke pregledujemo za zadnjih 30 dni ali 12 mesecev.

 

Največje stranke

Pregled največjih strank za organizacijo – številčno ter z grafom.

Program pripravi graf, kjer lahko pregledujemo, katere so naše največje stranke,  v zadnjih 30 dnevih ali 12 mesecih.

 

Največji dolžniki

Pregled največjih dolžnikov za organizacijo – številčno ter z grafom.

Program pripravi graf, kjer lahko pregledujemo, katere so naši največji dolžniki,  v zadnjih 30 dnevih ali 12 mesecih.

V tem prispevku