Izdani računi - pregled poslovanja z grafikoni

V meniju Poslovanje > Izdani računi lahko izbiramo način pregleda izdanih računov.

 S klikom na znak  lahko izbiramo prikaz v obliki seznama ali v obliki grafa.

Stanje izdanih računov

Pregled števila izdanih računov za izbrano organizacijo – številčno ter z grafom.

Program izpiše število vseh računov in jih razdeli na:

  • plačane
  • neplačane nezapadle in 
  • neplačane zapadle.

Izberemo lahko prikaz za 

  • zadnjih 30 dni ali 
  • zadnjih 12 mesecev.

S klikom na posamezen graf, program prikaže preglednico izdanih računov, ki so zajeti v prikaz.

Neplačani zapadli izdani računi

Program prikaže graf izdanih računov razporejenih glede na število dni zapadlosti (15, 30, 45, 60 in nad 60 dni). 

Če se z miško postavimo na posamezen stolpec grafa, program izpiše vrednost zapadlih izdanih računov, ki so zajeti v prikaz.

S klikom na posamezen stolpec grafa, program prikaže preglednico zapadlih izdanih računov, ki so zajeti v prikaz.

Najbolj prodajani artikli

Program prikazuje najbolj prodajane artikle. Če se z miško postavimo na stolpec posameznega artikla, program izpiše vrednost izdanih računov z izbranim artiklom.

S klikom na posamezen stolpec grafa, program prikaže vrstice izdanih računov, ki vsebujejo izbran artikel in so zajeti v prikaz.

Podatke pregledujemo za zadnjih 30 dni ali 12 mesecev.

 Največje stranke

Graf prikazuje pregled največjih strank za izbrano organizacijo. Če se z miško postavimo na stolpec posamezne stranke, program izpiše vrednost tudi številčno.

Izberemo lahko pregled naših največjih strank za:

  • zadnjih 30 dni ali 
  • zadnjih 12 mesecev

S klikom na graf posamezne stranke, program prikaže preglednico vrstic računov izdanih izbrani stranki, ki so zajeti v prikaz.

Največji dolžniki

Graf prikazuje pregled največjih dolžnikov za izbrano organizacijo. Če se z miško postavimo na graf posamezne stranke, program izpiše vrednost koliko nam je izbrana stranka dolžna.

Izberemo lahko pregled naših največjih dolžnikov za:

  • zadnjih 30 dni ali 
  • zadnjih 12 mesecev

S klikom na graf posamezne stranke, program prikaže preglednico vrstic zapadlih izdanih računov izbrani stranki, ki so zajeti v prikaz.

V tem prispevku