Vrednost mesečne licenčnine

Vrednosti licenc najdemo v trenutno veljavnem ceniku.

  • Določeno število licenc omogoča dostop enakemu številu sočasnih uporabnikov in ni omejeno na število uporabnikov. (Na primer tri licence omogočajo istočasni dostop trem uporabnikom.)
  • Za vsakega uporabnika organizacije lahko pravice dodatno omejimo (popolnoma onemogočimo dostop do posameznih modulov, dopustimo vnos nekaterih podatkov in druge obdelave, ali omogočimo zgolj pregledovanje podatkov za določene module) .

Paketi licenc

Licence Maksi računovodstvo

Omogočajo vodenje neomejenega števila organizacij z vsemi funkcionalnostmi Minimaxa, vključno s knjigovodstvom in letnimi obdelavami.

Namenjena je računovodskim servisom in drugim organizacijam, ki vodijo knjigovodstvo za več organizacij.

Licence Mini računovodstvo

Omogočajo vodenje ene organizacije z vsemi funkcionalnostmi Minimaxa, vključno s knjigovodstvom in letnimi obdelavami.

Namenjena je organizacijam s samostojnim računovodstvom.

Licence Izdani računi, Mikro, Mini in Maksi poslovanje

Licence so namenjene organizacijam, ki so povezane z zunanjim računovodskim servisom (ki uporabljajo Minimax)

 Nabor modulov, ki jih paket vsebuje, pomenijo največji obseg pravic, ki jih lahko določimo uporabniku organizacije.

Za vsakega uporabnika organizacije lahko pravice dodatno omejimo (popolnoma onemogočimo dostop do posameznih modulov, dopustimo vnos nekaterih podatkov in druge obdelave, ali omogočimo zgolj pregledovanje podatkov za določene module) .

Obračun mesečne licenčnine

Podjetje Seyfor d.o.o.  obračunava mesečno licenčnino v skladu s cenikom za pretekli mesec glede na nastavitve (izbiro) plačnika, in sicer: 

  • vrsto in število licenc
  • število organizacij
  • dodatne izbrane funkcionalnosti

Plačnik sam določa in ureja nastavitve, ki vplivajo na licenčnino. 

V mesecu, ko je plačnik spreminjal licence, bo obračunano najvišje število licenc, izbranih v določenem mesecu.

Primer:

  • do 23.4. imamo 3 licence
  • od 24.4.  spremenimo na 2 licenci

V obračunu za april bodo zajete 3 licence.

Informativni izračun licenčnine

  1. V meniju Moj profil > izberemo Licence
  2. Na zavihku informativni izračun licenčnine  je prikaz izračuna glede na trenutne nastavitve licenc, dodatnih funkcionalnosti in števila organizacij.
V tem prispevku