Obračun prispevkov in plač pri zasebniku

Pri zasebniku obračunavamo prispevke zasebnika in plače njegovih zaposlencev (če jih seveda ima) z istim obračunom. 

Nastavitve delavcev

Tako zasebnika kot delavce vnesemo v meniju Šifrant  > Delavci.

Katere podatke je potrebno vnesti v šifrant za obračun plač zaposlenih pri zasebniku preverite... Tukaj.

Vnos obračuna

V meniju Plače > Obračun plač > Nov:

1. korak: uredimo osnovne nastavitve obračuna za zasebnika in obračuna plače zaposlenim.

2. korak: kjer za zasebnika in delavce urejamo vrste izplačil, program pripravi vse listine, zaključek obračuna in možnost oddaje obrazcev na e-davke za zasebnika in zaposlence, plačilne naloge in knjigovodsko temeljnico.

V primeru, da imamo izplačila prispevkov zasebnika in delavcev na isti dan, program združi zneske plačil na plačilnih nalogih.

V tem prispevku