Urejanje obračuna DDV

Navodilo velja za urejanje in pregled obračuna DDV.


Urejanje obračuna DDV

1. V meniju Knjigovodstvo > Obračun DDV.

2.  Poiščemo in izberemo obračun DDV, ki ga želimo urediti, tako da v stolpcu Datum od kliknemo na datum obračuna DDV.

3.  Kliknemo na Prekliči potrditev

4. Nato na  Uredi: in uredimo osnovne podatke, ki bodo izpisani na obrazcu DDV-O.

5.  Kliknemo Shrani.

Urejamo lahko le osnovne podatke obračuna DDV, medtem ko obračunskih podatkov ne moremo urejati na obračunu DDV.


Urejamo lahko le podatke nepotrjenega obračuna DDV.

Če želimo urejati potrjeni obračun, moramo najprej preklicati potrditev obračuna DDV in šele nato ga lahko urejamo.

Naenkrat imamo lahko največ dva nepotrjena obračuna.


V tem prispevku