Prejeta konsignacija

Program Minimax omogoča vodenje prejete konsignacije. Nastavitve in vnose uredimo po spodaj opisanem postopku.

Vnos skladišča

Če bomo za prejeto konsignacijo vodili ločeno skladišče (oz. več skladišč), jih odpremo v meniju Šifranti > Skladišča.

Nastavitev artiklov in blagovnih skupin

  1. Pri vnosu artikla v meni Šifranti > Artikli,
  2. je pomembno, da na artiklu določimo nastavitev > Vodenje v zalogah samo po količini (brez vrednosti).
  3. Priporočamo tudi vnos in določitev blagovnih skupin za lažji zbir oz. pregled podatkov.

Prejem artiklov na zalogo

V prejem vnesemo samo količino.

Izdaja iz skladišča

Pri prodaji konsignantovega blaga vnesemo novo Izdajo, kjer izberemo ustrezno skladišče.

Zbir artiklov

  1. Za konsignanta pripravimo preglednico prodanih artiklov, ki ga najhitreje naredimo 
  2. v meniju Poslovanje > Zaloge,
  3. nato Zbir > po Blagovnih skupinah.
V tem prispevku