Izdan račun za obračun razlike v ceni

Če želimo na Izdanem računu obračunati razliko v ceni (primer: prodaja rabljenega blaga, rabljenih vozil, turističnih aranžmajev...) uredimo v programu naslednje nastavitve:

Nastavitve obračuna DDV od razlike v ceni

1. Najprej v meniju > Nastavitve > Obdobje za DDV >

2. Najprej odpremo oz. uredimo obdobje za DDV in ga shranimo >

3. Nato izberemo Uredi 

4. Izberemo vnos cen z DDV >

5. Cene na računu > DDV je vračunan v ceno (83.člen) >

  • V kolikor imamo predhodno nastavitev vnos cen brez DDV (82. člen), ta sprememba vpliva na nastavitev prodajne cene v Šifrantu > Artikli.

6. Dodamo kljukico v polju > Obračun DDV od razlike v ceni.

7. Shranimo.

Vnos računa

1. Nato v meniju Poslovanje > Izdani računi >

2. Vnesemo Nov račun >

3. Pri dodajanju artikla (po splošni ali znižani stopnji) program prikaže polja:

  • Neobdavčena vrednost,  ročno vpišemo nabavno vrednost artikla. Če kliknemo na ikono Osveži , program prepiše nabavno vrednost artikla iz Zalog. Če zalog ne vodimo, vpišemo podatek ročno.
  • Oproščena vrednost, ročno vpišemo znesek. To možnost uporabljamo v primeru vodenja turističnih agencij, ko imamo kupca iz tujine in se DDV od razlike v ceni ne obračuna (oprostitev), sicer pustimo polje prazno.

 Pri teh nastavitvah program mogoča vnos le vrsto obračuna DDV > DDV se obračuna.

 

Kaj program pripravi?

Pri izstavitvi računa program na izpisu pdf samodejno izpiše vrstico artikla le s končnim zneskom.

Na temeljnici bo za znesek neobdavčljive vrednosti pripravil ločeno vrstico, pri knjižbi pa ločen finančni konto (26002 oz. 26003). Konta sta avtomatična in nista upoštevana v DDV-O.

Za znesek oproščene vrednosti pa program polni podatke v DDV-O in v knjigo IRAČ.

Ta nastavitev ne omogoča priprave e-računa.

V tem prispevku