50% oprostitev plačila prispevkov PIZ

Podjetja, zasebniki ustanovljena po 1.7.2013, so upravičena do delne oprostitve plačila za PIZ.

Navodilo velja za nastavitev podatkov za obračun delne oprostitve plačila za PIZ.

Nastavitve organizacije

  1. Najprej v meniju Nastavitve > Organizacije,
  2. v polju Datum začetka poslovanja vpišemo datum, ki je večji ali enak 01. 07. 2013.

Obračun zasebnika

  1. Nato v meniju Plače > Obračun plač > Nova plača
  2. Na prvem koraku obračunu dodamo kljukico v polju Delna oprostitev plačila PIZ za zasebnika.
  3. Program samodejno obračuna 50 % prispevek PIZ (zavarovanca in delodajalca) v prvih 12 mesecih in 30 % v naslednjih 12 mesecih.

Kaj program pripravi?

  • 50% oprostitev plačila prispevkov, je upoštevana za obdobje enega leta. Naslednje leto smo upravičeni do 30% plačila.
  • Če imamo začetek poslovanja sredi meseca, program na podlagi avtomatizma, ob izteku prvega leta, pri obračunu prispevkov upošteval spremenjeno stanje od prvega v mesecu spremembe.
V tem prispevku