Višina minimalne plače

Delavec je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela polni delovni čas. V primeru krajšega delovnega časa od polnega delavcu pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače. 

Pravico do minimalne plače in njeno višino določa Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15, 83/18, 5/22).

Višina minimalne plače v letu 2022

Minimalna bruto plača za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022, znaša 1074,43 evrov bruto.

Višina minimalne plače v letu 2023

Minimalna bruto plača za plačilo dela opravljenega od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023, znaša 1203,36 evrov bruto.

V tem prispevku