Minimalna plača

Navodilo se nanaša na obračun minimalne plače. 

Delavec je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela polni delovni čas. V primeru krajšega delovnega časa od polnega delavcu pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače. 

Pravico do minimalne plače in njeno višino določa Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15, 83/18).

Višina minimalne plače v letu 2020

Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači s 1. januarjem 2020 iz minimalne plače izvzema vse zgoraj  navedene dodatke ter dodatek za delovno dobo, delovno in poslovno uspešnost ter za težje razmere dela, ki so določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami.

Minimalna bruto plača za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020, znaša 940,58 evrov bruto.

Višina minimalne plače v letu 2021

Minimalna bruto plača za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021, znaša 1024,24 evrov bruto.

V tem prispevku