Vrivanje blagajniškega dnevnika

Dnevniki so razporejeni po datumu, zato lahko dnevnike vrivamo po datumih.

  1. V menija Poslovanje > Blagajna,
  2. kliknemo > Nov datum,
  3. vnesemo datum in
  4. kliknemo Shrani.
  5. Nato vnašamo Prejemke in izdatke.
V tem prispevku