Dodajanje različnih dokumentov v priponko

Na plačah, osnovnih sredstvih in kompenzacijah smo dodali možnost dodajanja priponk. S klikom na  lahko dodamo različne dokumente, ki jih imamo shranjene na našem računalniku. Pri pripravi arhiva program arhivira tudi dodane priponke.

Kompenzacije

V meniju Poslovanje > Odprte postavke > Kompenzacije lahko na osnutek, izstavljeno ali potrjeno kompenzacijo dodamo priponko (npr. potrjen predlog kompenzacije).

Osnovna sredstva

V meniju Knjigovodstvo > Osnova sredstva na osnovno sredstvo vneseno v register lahko dodamo različne dokumente v priponko, na primer leasing pogodbo, certifikat skladnosti, garancijo....

Obračun plače

V meniju Plače > Obračun plače lahko na posamezni obračun plače s klikom na dodaj priponko dodamo različne dokumente (npr. bolniški list).

V tem prispevku