Začetno stanje zalog - navodila za uvoz v Minimax (excel)

Navodilo velja za pripravo in uvoz začetnega stanja zalog preko CSV datoteke (Excel).

Pred uvozom začetnega stanja zalog najprej aktiviramo Zaloge.  

V meniju Poslovanje > Zaloge > kliknemo Začetno stanje Zalog .


Priprava in vnos podatkov v predlogo

Najprej pripravimo predlogo:

1. V osnutku začetnega stanja zalog kliknemo na ikono za Uvoz vrstic.

2. Izberemo Pripravi predlogo in kliknemo na gumb Predloga.

3. Datoteko shranimo na računalnik.


Nato v predlogo pravilno vnesemo podatke:

4. Vsebine in zaporedja stolpcev ne smemo spreminjati. Podatke lahko v polja prilepimo iz drugih datotek ali pa jih vnesemo sami.

  •  Artikel

 Podatek je obvezen.

Vnesemo šifro artikla, ki v Minimaxu že obstaja.

Primer šifre: 8045

 

  • Količina

Podatek je obvezen.

Vnesemo količino artiklov, ki jih imamo na zalogi.

 

  • Cena

Podatek ni obvezen.

Lahko vnesemo ceno na artikel.

 

  • Vrednost

Podatek je obvezen.

Vnesemo vrednost artiklov (celote).

 

  • Skladišče

Podatek je obvezen.  

Vnesemo šifro skladišča, ki v Minimaxu že obstaja. Šifro skladišča določimo v meniju šifranti > skladišča – če pri skladišču ni šifre, jo ročno dopišemo.

 

Nazadnje napolnjeno predlogo shranimo:

5. s klikom na Datoteka > Shrani (File > Save). 

6. Če program prikaže opozorilo, da dokument morda ni združljiv z Unicode formatom, kliknemo na gumb Da (Yes).

 

Uvoz datoteke s podatki v Minimax

1. V osnutku začetnega stanja zalog kliknemo na ikono za Uvoz vrstic.

2. Izberemo Uvoz datoteke in kliknemo na gumb Izberi datoteko,

3. nato poiščemo predlogo, ki smo jo predhodno napolnili s podatki

4. in kliknemo na Potrdi.

Po končanem uvozu program prikaže poročilo uvoza. 

Pregled osnutka začetnega stanja zalog

V meniju Poslovanje > Zaloge program napolni osnutek začetnega stanja z uvoženimi vrsticami.

Dokument lahko naknadno urejamo (spreminjamo, dodajamo, brišemo vrstice) s klikom na gumb Uredi.

Začetno stanje potrdimo s klikom na Potrdi.

V tem prispevku