Začetno stanje zalog - navodila za uvoz v Minimax (excel)

Navodilo velja za pripravo in uvoz začetnega stanja zalog preko CSV datoteke (Excel).

Pred uvozom začetnega stanja zalog najprej aktiviramo Zaloge.  

V meniju Poslovanje > Zaloge > kliknemo Začetno stanje Zalog .

Priprava in vnos podatkov v predlogo

Najprej pripravimo predlogo

 1. V osnutku začetnega stanja zalog kliknemo na ikono za Uvoz vrstic.
 2. Izberemo Pripravi predlogo in kliknemo na gumb Predloga.
 3. Datoteko shranimo na računalnik.

Nato v predlogo pravilno vnesemo podatke

4. Vsebine in zaporedja stolpcev ne smemo spreminjati. Podatke lahko v polja prilepimo iz drugih datotek ali pa jih vnesemo sami.

 •  Artikel

 Podatek je obvezen.

Vnesemo šifro artikla, ki v Minimaxu že obstaja.

Primer šifre: 8045

 • Količina

Podatek je obvezen.

Vnesemo količino artiklov, ki jih imamo na zalogi.

 • Cena

Podatek ni obvezen.

Lahko vnesemo ceno na artikel.

 • Vrednost

Podatek je obvezen.

Vnesemo vrednost artiklov (celote).

 • Skladišče

Podatek je obvezen.  

Vnesemo šifro skladišča, ki v Minimaxu že obstaja. Šifro skladišča določimo v meniju šifranti > skladišča – če pri skladišču ni šifre, jo ročno dopišemo.

Nazadnje napolnjeno predlogo shranimo

5. s klikom na Datoteka > Shrani (File > Save). 

6. Če program prikaže opozorilo, da dokument morda ni združljiv z Unicode formatom, kliknemo na gumb Da (Yes). 

Uvoz datoteke s podatki v Minimax

 1. V osnutku začetnega stanja zalog kliknemo na ikono za Uvoz vrstic.
 2. Izberemo Uvoz datoteke in kliknemo na gumb Izberi datoteko,
 3. nato poiščemo predlogo, ki smo jo predhodno napolnili s podatki
 4. in kliknemo na Potrdi.

Po končanem uvozu program prikaže poročilo uvoza. 

Pregled osnutka začetnega stanja zalog

 1. V meniju Poslovanje > Zaloge program napolni osnutek začetnega stanja z uvoženimi vrsticami.
 2. Dokument lahko naknadno urejamo (spreminjamo, dodajamo, brišemo vrstice) s klikom na gumb Uredi.
 3. Začetno stanje potrdimo s klikom na Potrdi.
V tem prispevku