Začetno stanje zalog - navodila za uvoz v Minimax (excel)

Navodilo velja za pripravo in uvoz začetnega stanja zalog preko CSV datoteke (Excel).

Pred uvozom začetnega stanja zalog najprej aktiviramo Zaloge. 

Priprava in vnos podatkov v predlogo

Najprej pripravimo predlogo

 1. V meniju Poslovanje > Zaloge kliknemo na osnutek Začetno stanje Zalog.
 2. Nato kliknemo Uredi.
 3. Zatem kliknemo na ikono za Uvoz vrstic.
 4. Izberemo Pripravi predlogo in kliknemo na gumb Predloga.
 5. Datoteko shranimo na računalnik.

Nato v predlogo pravilno vnesemo podatke

6. Vsebine in zaporedja stolpcev ne smemo spreminjati. Podatke lahko v polja prilepimo iz drugih datotek ali pa jih vnesemo sami.

 •  Šifra artikla

Podatek je obvezen.

Vnesemo šifro artikla, ki v Minimaxu že obstaja.

Primer šifre: 8045

 • Naziv artikla

Vnesemo naziv artikla. Naziv artikla program prepiše na vrstico začetnega stanja. 

Če naziva artikla ne izpolnimo, program na vrstico začetnega stanja vpiše naziv iz Šifranta > Artiklov.

 • Šifra skladišča

Podatek je obvezen.

Vnesemo šifro skladišča, ki v Minimaxu že obstaja. Šifro skladišča določimo v meniju Šifranti > Skladišča – če pri skladišču ni šifre, jo ročno dopišemo.

Primer šifre: 10

 • Količina

Podatek je obvezen.

Vnesemo količino artiklov, ki jih imamo na zalogi.

 • Cena

Podatek je obvezen.

Vnesemo nabavno ceno za artikel.

 • Vrednost

Podatek je obvezen.

Vnesemo skupno nabavno vrednost artikla.

 • Serija

Če smo ob aktivaciji zalog določili, da bomo vodili izbrane artikle po serijah, je v tem primeru podatek obvezen.

Vnesemo številko serije, ki velja za izbran artikel.

 • Prodajna cena

Podatek je obvezen, če smo aktivirali skladišče kjer se vodijo zaloge po prodajni vrednosti.

 • Prodajna cena z DDV

Podatek je obvezen, če smo aktivirali skladišče kjer se vodijo zaloge po prodajni vrednosti.

Nazadnje napolnjeno predlogo shranimo

7. S klikom na Datoteka > Shrani (File > Save). 

8. Če program prikaže opozorilo, da dokument morda ni združljiv z Unicode formatom, kliknemo na gumb Da (Yes). 

Uvoz datoteke s podatki v Minimax

 1. V osnutku začetnega stanja zalog kliknemo na ikono za Uvoz vrstic.
 2. Izberemo Uvoz datoteke in kliknemo na gumb Izberi datoteko.
 3. Nato poiščemo predlogo, ki smo jo predhodno napolnili s podatki.
 4. Kliknemo na Potrdi.

Po končanem uvozu program prikaže poročilo uvoza. 

Pregled osnutka začetnega stanja zalog

 1. V meniju Poslovanje > Zaloge program napolni osnutek začetnega stanja z uvoženimi vrsticami.
 2. Dokument lahko naknadno urejamo (spreminjamo, dodajamo, brišemo vrstice) s klikom na gumb Uredi.
 3. Začetno stanje potrdimo s klikom na Potrdi.
V tem prispevku