Pri obračunu plače program ne obračuna prehrane

V primeru, ko pri obračunu plač program ne obračuna vseh dni prehrane za izbranega delavca je razlog v tem, da smo pred tem obračunali dnevnico preko obračuna potnih nalogov.

  1. Obračunamo potni nalog v določenem mesecu za izbranega delavca v meniju Poslovanje > Potni nalogi.
  2.  Za isti mesec nato obračunamo plačo za izbranega delavca.
  3. Program ustrezno zmanjša število dni prehrane na podlagi obračunanega števila dnevnic na službenem potovanju.
V tem prispevku