Pri obračunu plače program ne obračuna prehrane

V primeru, ko pri obračunu plač program ne obračuna vseh dni prehrane za izbranega delavca je razlog v tem, da smo pred tem obračunali dnevnico.

1. Obračunamo potni nalog v določenem mesecu za izbranega delavca preko menija Poslovanje > Potni nalogi.

2. Za isti mesec obračunamo plačo za izbranega delavca.

3. Program ustrezno zmanjša število dni prehrane na podlagi obračunanega števila dnevnic na službenem potovanju.


V tem prispevku