Šifrant Ceniki - navodila za uvoz v Minimax (excel)

Navodilo velja za pripravo in uvoz cenikov preko CSV datoteke (Excel).

Priprava in vnos podatkov v predlogo

Pred pripravo predloge cenika vnesemo artikle v šifrant artiklov in odpremo nov cenik.

Najprej pripravimo predlogo:

 1. V meniju Nastavitve> Uvozi podatkov izberemo Uvoz iz Excela.
 2. Na seznamu možnih uvozov izberemo Ceniki.
 3. Izberemo Pripravi naj se predloga.
 4. Kliknemo na Pripravi predlogo.
 5. Datoteko shranimo na računalnik.

Nato v predlogo pravilno vnesemo podatke:

 1. V predlogo pravilno vnesemo podatke.
  • Podatke lahko v polja prilepimo iz drugih datotek ali pa jih vnesemo sami.
 2. Vsebine in zaporedja stolpcev ne smemo spreminjati. 
 • Šifra cenika

Podatek je obvezen.

Vpišemo šifro, ki smo jo določili ob odprtju cenika (v Šifrantu > Ceniki).

 • Šifra artikla

Podatek je obvezen. 

Vpišemo šifro, ki smo jo določili na artiklu

 • naziv artikla

Podatek ni obvezen.

Vpišemo ga samo v primeru, da želimo drugače poimenovati artikel (na primer naziv v tujem jeziku..) sicer se samodejno pripiše iz šifranta artikla.

 • ME - merska enota

Podatek ni obvezen.

vpišemo ga samo v primeru, da želimo drugače poimenovati mersko enoto (na primer  v tujem jeziku..) sicer se samodejno pripiše iz šifranta artikla.

 • Cena 

Podatek je obvezen. Ceno lahko vpišemo, na do 6 decimalnih mest.

 • Popust

Podatek ni obvezen.

 • Opis

Podatek ni obvezen.

Uvoz datoteke s podatki v Minimax

Nazadnje pripravljeno predlogo uvozimo:

 1. V meniju Nastavitve> Uvozi podatkov izberemo Uvoz iz Excela.
 2. Na seznamu možnih uvozov izberemo Ceniki.
 3. Izberemo Podatki naj se uvozijo
 4. S klikom na Izberite datoteko poiščemo predlogo, ki smo jo predhodno napolnili s podatki.
 5. Kliknemo na Uvozi podatke.
 6. Program prikaže poročilo o uvozu.

Uvažamo lahko tudi popravke posameznih artiklov na obstoječi cenik ali uvažamo nove artikle. 

Cenik lahko uvozimo v Minimax tudi preko xml datoteke.

V tem prispevku