Spremenjena dohodninska lestvica

Lestvica za odmero dohodnine za leto 2022 je objavljena v Pravilniku o določitvi usklajenih zneskov olajšav, enačbe za določitev olajšave in lestvice za odmero dohodnine za leto 2022. 

Spremenjena dohodninska lestvica je sistemsko že vnesena v program.

Popravkov že izplačanih in obračunanih plač za nazaj ni. Nova dohodninska lestvica se bo pri plačah za januar, februar in marec, če je plača za marec delno že izplačana pred uveljavitvijo zakona, upoštevala v Informativnih izračunih dohodnine za leto 2022 (leta 2023).

V tem prispevku