Preklic prejetega računa

Navodilo velja za preklic že potrjenega prejetega računa. 

Če želimo naknadno spreminjati račun, ki smo ga že knjižili (potrdili), ga moramo najprej preklicati. 

 1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi 
 2. izberemo račun, ki ga želimo preklicati in kliknemo na številko računa.
 3. Izberemo Prekliči potrditev
 4. Program javi opozorilo: "Račun je bil že potrjen! Če boste nadaljevali, se bo brisala temeljnica. Želite nadaljevati?" 
 5. Izberemo V redu.

S preklicem potrditve prejetega računa program izbriše:

 • Temeljnico v dvostavnem knjigovodstvu.
 • Zapise v davčnih evidencah.

Po preklicu lahko račun:

 • Urejamo s klikom na Uredi.
 • Ponovno potrdimo s klikom na Potrdi.
 • Brišemo s klikom na Briši. (brišemo lahko samo zadnjo številko vnesenega računa)

Prekličemo lahko samo račune, ki spadajo v nezaključeno obdobje za DDV.

 • Če je račun, ki ga želimo preklicati, vključen v že zaključen obračun za DDV, nas program opozori in računa ne moremo preklicati. V tem primeru lahko obračun DDV prekličemo, uredimo račune v tem davčnem obdobju in nato ponovno potrdimo obračun DDV.

Pozor
Pri preklicu obračuna DDV moramo biti pozorni, da ne spreminjamo obračunskih podatkov, če smo obračun DDV že oddali na FURS.

V tem prispevku