Preklic prejetega računa

Če želimo naknadno spreminjati račun, ki smo ga že knjižili (potrdili), ga moramo najprej preklicati s klikom na Prekliči potrditev.  

S preklicem potrditve prejetega računa program izbriše:

  • Temeljnico v dvostavnem knjigovodstvu.
  • Zapise v davčnih evidencah. 
  • Plačilni nalog (če je bil izdelan). 


Po preklicu lahko račun:

  • Urejamo s klikom na Uredi.
  • Ponovno potrdimo (brez sprememb) s klikom na Potrdi.
  • Brišemo s klikom na Briši.


Prekličemo lahko samo račune, ki spadajo v nezaključeno obdobje za DDV.

  • Če je račun, ki ga želimo preklicati, vključen v že zaključen obračun za DDV, nas program opozori in računa ne moremo preklicati.
  • Obračun DDV lahko prekličemo, uredimo račune v tem davčnem obdobju in nato ponovno potrdimo obračun DDV.


POZOR!
Pri preklicu obračuna DDV moramo biti pozorni, da ne spreminjamo obračunskih podatkov, če smo obračunom DDV že oddali na FURS.

V tem prispevku