Začasna in občasna dela upokojencev

Navodilo velja za primer obračuna začasnega dela upokojencev.

Nastavitve delavca - upokojenca

Najprej upokojenca, za katerega želimo obračunati začasno delo, vnesemo

 1. v meniju Šifranti > Delavci .
 2. Kliknemo Nov > na zavihku Osnovni podatki vpišemo:
  • Ime in priimek
  • Datum rojstva
  • Spol
  • EMŠO
  • Davčna številka
 3. Vnesemo bančni račun upokojenca.
 4. Na zavihku Podatki za osebne prejemke v polju Vrsta zaposlitve izberemo Zaposlen drugod.
 5. Shranimo vnos.

Obračun začasnega dela

Nato pripravimo obračun.

 1. V meniju Plače > Obračun DOP,
 2. kliknemo > Nov,
 3. v polju Vrsta obračuna izberemo Začasno in občasno delo upokojencev,
 4. vnesemo vrsto dohodka.
 5. vnesemo datum obračuna in izplačila,
 6. kliknemo Shrani  in nato Naprej.
 7. Na drugem koraku kliknemo dodaj delavca > izberemo delavca,
 8. izberemo Način izračuna (bruto ali neto),
 9. vnesemo Znesek.
 10. V polju Analitika: izberemo analitiko
 11. V polju Tip bonitet izberemo vrsto bonitete (če jo obračunamo):
  • Zavarovalne premije.
  • Nastanitev.
  • Drugo.
 12. vnesemo znesek Bonitete.
 13. s klikom na Shrani vnos shranimo.
 14. Kliknemo Naprej in Zaključi obračun.

Za izplačila od vključno 1. 2. 2024 dalje je osnova za plačilo prispevkov za vsako posamezno plačilo za opravljeno delo oziroma storitev, prejeto na podlagi drugega pravnega razmerja, zmanjšana za normirane stroške v višini 10% dohodka.

Kaj program pripravi?

 • Plačilne naloge za: dohodek upokojenca, akontacijo dohodnine, posebno dajatev, prispevek za PIZ ter prispevek za zdravstvo,
 • REK-O obrazec za prenos v eDavke,
 • obračunski list,
 • rekapitulacijo in
 • temeljnico
V tem prispevku