Začasna in občasna dela upokojencev

Navodilo velja za primer obračuna začasnega dela upokojencev.

Nastavitve delavca - upokojenca

Najprej upokojenca, za katerega želimo obračunati začasno delo, vnesemo

 1. v meniju Šifranti > Delavci .
 2. Kliknemo Nov > na zavihku Osnovni podatki vpišemo:
  • Ime in priimek
  • Datum rojstva
  • Spol
  • EMŠO
  • Davčna številka
 3. Vnesemo bančni račun upokojenca.
 4. Na zavihku Podatki za osebne prejemke v polju Vrsta zaposlitve izberemo Zaposlen drugod.
 5. Shranimo vnos.

Obračun začasnega dela

Nato pripravimo obračun.

 1. V meniju Plače > Obračun DOP,
 2. kliknemo > Nov,
 3. v polju Vrsta obračuna izberemo Začasno in občasno delo upokojencev,
 4. vnesemo datum obračuna in izplačila,
 5. kliknemo Shrani  in nato Naprej.
 6. Na drugem koraku kliknemo dodaj delavca > izberemo delavca,
 7. izberemo Način izračuna (bruto ali neto),
 8. vnesemo Znesek.
 9. V polju Tip bonitet izberemo vrsto bonitete (če jo obračunamo):
  • Drugo
  • Avto
  • Nastanitev
  • Zavarovalne premije
 10. vnesemo znesek Bonitete.
 11. V polju Analitika: izberemo analitiko,
 12. s klikom na Shrani vnos shranimo.
 13. Kliknemo Naprej in Zaključi obračun.

Kaj program pripravi?

 • Plačilne naloge za: dohodek upokojenca, akontacijo dohodnine, posebno dajatev, prispevek za PIZ ter prispevek za zdravstvo,
 • REK-2 obrazec za prenos v eDavke,
 • obračunski list,
 • rekapitulacijo in
 • temeljnico
V tem prispevku