Začasna in občasna dela upokojencev

Navodilo velja za primer obračuna začasnega dela upokojencev.

 

Nastavitve delavca - upokojenca

Najprej upokojenca, za katerega želimo obračunati začasno delo, vnesemo

1. v meniju Šifranti > Delavci .

2. Kliknemo Nov > na zavihku Osnovni podatki vpišemo:

 • Ime in priimek
 • Datum rojstva
 • Spol
 • EMŠO
 • Davčna številka

3. Vnesemo bančni račun upokojenca.

4. Na zavihku Podatki za osebne prejemke v polju Vrsta zaposlitve izberemo Zaposlen drugod.

5. Shranimo vnos.

 

Obračun začasnega dela

Nato pripravimo obračun.

1. V meniju Plače > Obračun DOP,

2. kliknemo > Nov,

3. v polju Vrsta obračuna izberemo Začasno in občasno delo upokojencev,

4. vnesemo datum obračuna in izplačila,

5. kliknemo Shrani  in nato Naprej.

6. Na drugem koraku kliknemo dodaj delavca > izberemo delavca,

7. izberemo Način izračuna (bruto ali neto),

8. vnesemo Znesek.

9. V polju Tip bonitet izberemo vrsto bonitete (če jo obračunamo):

 • Drugo
 • Avto
 • Nastanitev
 • Zavarovalne premije

10. vnesemo znesek Bonitete.

11. V polju Analitika: izberemo analitiko,

12. s klikom na Shrani vnos shranimo.

13. Kliknemo Naprej in Zaključi obračun.

 

 

Kaj program pripravi?

 • Plačilne naloge za:  dohodek upokojenca, akontacijo dohodnine, posebno dajatev, prispevek za PIZ ter prispevek za zdravstvo,
 • REK-2 obrazec za prenos v eDavke,
 • obračunski list,
 • rekapitulacijo in
 • temeljnico 
V tem prispevku