Ali lahko izdam račun za blago, ki ga v programu še nimam na zalogi?

Navodilo velja za način priprave Izdanega računa v povezavi z razbremenjevanjem zalog.

Primer, ko imamo blago na zalogi

1. V meniju Poslovanje > Zaloge 

2. vnesemo Izdajo kupcu in natisnemo dobavnico.

3. Nato Izdajo kopiramo v Izdan račun (izberemo Kopiraj > V račun).

4. Program ponudi naslednje možnosti:

  • Izbira cen > prepis cen iz cenika ali iz izdaje.
  • % za spremembo cene.

5. Kliknemo Potrdi.

  • Na račun lahko vežemo več izdaj.
  • Izdajo blaga lahko sicer naredimo tudi brez povezave z računom. (ločeno izstavimo račun in pripravimo izdajo.)

Če blago je ali pa ni na zalogi

1.V meniju Poslovanje > Izdani računi izstavimo račun kupcu.

2. Natisnemo dobavnico, ki ni vezana na Izdajo.

3. Na Izdanem računu kliknemo gumb Razbremenitev zalog

4. Program pripravi Izdajo stranki (razbremeni zalogo).

  • Če artiklov ni na zalogi, program pripravi Izdajo v osnutku.
V tem prispevku