Poročanje za Intrastat - samo za blagovno menjavo s Severno Irsko

Poročanje za Intrastat ostaja obvezno samo za blagovno menjavo s Severno Irsko. O blagovni menjavi s preostalim delom Združenega kraljestva se ne sme več poročati za Intrastat, saj je ta predmet carinskega nadzora in formalnosti.

V zvezi s to spremembo sta uvedeni naslednji šifri:

  • XI - Združeno kraljestvo (Severna Irska)
  • XU - Združeno kraljestvo (brez Severne Irske)

V sistemu poročanja za Intrastat se lahko šifra XI uporabi za državo partnerico in državo porekla blaga, medtem ko se šifra XU lahko uporabi samo za državo porekla. Šifra GB se v sistemu poročanja za Intrastat ne uporabljala več.

V tem prispevku