Izdan predračun za obračun razlike v ceni

Če želimo na predračunu obračunati razliko v ceni (primer: prodaja rabljenega blaga, rabljenih vozil, turističnih aranžmajev...) uredimo v programu naslednje nastavitve:


Nastavitve obračuna DDV od razlike v ceni

1. V meniju > Nastavitve > Obdobje za DDV >

2. Najprej odpremo oz. uredimo obdobje za DDV in ga shranimo >

3. Nato izberemo Uredi 

4. Izberemo vnos cen z DDV >

5. Cene na računu > DDV je vračunan v ceno (83.člen) >

  • V kolikor imamo predhodno nastavitev vnos cen brez DDV (82. člen), ta sprememba vpliva na nastavitev prodajne cene v Šifrantu > Artikli.

6. Dodamo kljukico v polju > Obračun DDV od razlike v ceni.

7. Shranimo.

 

 

Vnos predračuna

1. V meniju Poslovanje > Predračuni >

2. Vnesemo nov Predračun >

3. Pri dodajanju artikla (po splošni ali znižani stopnji) program prikaže polja:

  • Neobdavčena vrednost,  ročno vpišemo nabavno vrednost artikla. Če klikemo na ikono Osveži , program prepiše nabavno vrednost artikla iz Zalog. Če zalog ne vodimo, vpišemo podatek ročno.
  • Oproščena vrednost,  ročno vpišemo znesek. To možnost uporabljamo v primeru vodenja turističnih agencij, ko imamo kupca iz tujine in se DDV od razlike v ceni ne obračuna (oprostitev), sicer pustimo polje prazno.

 

Pri teh nastavitvah program mogoča vnos le vrsto obračuna DDV > DDV se obračuna.

 

 

Kaj program pripravi?

Pri izstavitvi predračuna program na izpisu pdf samodejno izpiše vrstico artikla le s končnim zneskom.

Knjiženja na predračunih ni, tako da ne pripravi temeljnice.

V tem prispevku