Šifrant Tečaji

Tečaje po tečajni listi Banke Slovenije vnaša skrbnik sistema Minimax. Uporabnik tečajev ne vnaša, lahko jih le pregleduje. 

Pregled tečajev

  1. V meniju Šifranti > Tečaji 
  2. program prikaže seznam tečajev.
  3. Pregled lahko dodatno omejimo glede na:
    • Datum od-do.
    • Denarno enoto.
  4. Kliknemo Najdi.
  5. Program prikaže seznam tečajev glede na izbrane kriterije.

Tečaje uporabljamo, ko knjižimo v tuji denarni enoti za preračun v domačo denarno enoto.

Pri vnosih dokumentov program samodejno predlaga ustrezni tečaj iz šifranta glede na datum vnosa in denarno enoto. Pri vnosu dokumenta lahko predlagan tečaj tudi ročno spremenimo.

V tem prispevku