Šifrant Tečaji

Tečaje po tečajni listi Banke Slovenije vnaša skrbnik sistema (SAOP) in jih uporabnik ne vnaša.

  1. V meniju Šifranti > Tečaji, lahko le pregledujemo tečaje,
  2. omejimo na:
    • datum od-do
    • denarno enoto, 
  3. kliknemo Najdi.
  4. Program prikaže seznam glede na izbrane kriterije.

Uporabljamo jih za preračun v domačo denarno enoto, kadar knjižimo v tuji denarni enoti.

Pri vnosih dokumentov program samodejno predlaga ustrezni tečaj iz šifranta glede na datum vnosa in denarno enoto.

Tečaj lahko tudi ročno spremenimo, ko vnašamo dokument.

V tem prispevku