Obračun prispevkov zasebnika

Navodilo velja za obračun prispevkov zasebnika (samostojni podjetnik).

 

Nastavitve zasebnika

1. V meniju Šifranti > delavci,

2. na zavihku > Podatki za osebne prejemke 

3.  v polju vrsta zaposlitve izberemo > Zaposleni lastnik

4. Vnesemo Zaposlitev od : datum začetka zaposlitve, oziroma ustanovitve s.p.-ja.

5. Zavarovan na podlagi: izberemo zavarovalno podlago.

6. Polna zavarovalna osnova: vnesemo ustrezno osnovo za plačilo prispevkov.

Po potrebi izpolnimo še ostale podatke in zapis shranimo.


Obračun prispevkov zasebnika 

V meniju Plače > Obračun plač > Nova plača.

 

1. korak: Nastavitve obračuna prispevkov

Osnovni podatki

1. Izberemo ustrezni mesec, ter uredimo naziv obračuna.

2. Izberemo vrsto obračuna  Obračun prispevkov zasebnika: označimo kljukico v kolikor želimo, da se prispevki za zasebnika obračunajo.

3.  Datum izplačila dajatev: podatek se zapiše na plačilne naloge in obrazec OPSVZ.

4. Neizplačana plača: označimo, v kolikor gre za takšen obračun.

5. Datum izplačila dajatev: podatek se zapiše na plačilne naloge in obrazec OPSVZ.

6. Obračun prispevkov zasebnika - imamo možnost izbire.

7. Delna oprostiev plačila PIZ za zasebnika - imamo možnost izbire.

8. Prehrana za zasebnika - program predlaga znesek, ki ga izračuna iz rednih ur deljeno s številom ur dela na dan.

  • Znesek lahko poljubno spremenimo, upoštevan bo na temeljnici in rekapitulaciji, plačilni nalog pa ne pripravi. 
  • Če ne želimo obračuna prehrane, vnesemo znesek 0 (nič).

Če ima zasebnik dopolnilno/popoldansko dejavnost, v Nastavitvah > Organizacija označimo s kljukico, da imamo dopolnilno (popoldansko) dejavnost. 

  • S to nastavitvijo obračuna pavšalna prispevka,
  • vnos ur in osnov ni potreben.

9. S klikom na Shrani potrdimo nastavitve.

10. S klikom na Naprej pridemo na drugi korak obračuna prispevkov.

 

2. korak: vnos in ureditev obračuna

Zasebnik ima pred imenom in priimkom črko Z (zasebnik). Program predlaga polni mesečni fond ur

1. če ima zasebnik skrajšan delovni čas, program iz nastavitev delavca zapiše ustrezno število ur sicer uredimo ure s klikom na Uredi >  ter pri vrsti izplačila Izpolnjene ure dela vnesemo št. ur.

2. Posebnosti pri obračunu so:

3. Po končanem vnosu nadaljujemo s klikom Naprej, pridemo na tretji korak obračuna.

 

3. korak: Predogled dokumentov in potrditev obračuna

Na tem koraku preverimo listine, ki bodo nastale po potrditvi tega obračuna plače. 

Kliknemo Zaključi obračun.


Kaj program pripravi?

Obrazce

Pripravi XML dokumenti za oddajo na Durs in Ajpes. REK-1 oddamo na eDavke:

  • Neposredno na eDavke s klikom na Obračun OPSVZ v eDavke (če so vse poti in digitalni certifikati ustrezno nameščeni na istem računalniku).
  • Druga možnost je, da datoteko xml shranimo na disk in jo nato uvozimo v eDavke (z istega računalnika ali pa xml pošljemo/prenesemo na drug računalnik in datoteko od tam uvozimo v eDavke).

 

Plačilni nalogi

S klikom na Plačilni nalogi pridemo v meni Plačilni nalogi, kjer so zaradi filtra prikazani samo nalogi, ki smo jih ravno pripravili. Naloge lahko takoj pripravimo za oddajo v bančni program ali jih natisnemo, lahko pa jih za plačilo pripravimo tudi kadarkoli kasneje v sklopu ostalih plačilnih nalogov.

Temeljnica

Temeljnico pripravi glede na nastavitve knjiženja v avtomatičnih kontih. 

Posebnost

Program omogoča tudi pripravo obračuna za zasebnika v primeru, ko imamo delno oprostitev plačila prispevkov PIZ za nove samozaposlene. Več o tem preberite...tukaj.

V tem prispevku