Odprte postavke

Odprte postavke preverjamo v meniju Poslovanje > Odprte postavke.

V Odprtih postavkah lahko:

 • Pregledujemo podatke o odprtih postavkah.
 • Zapiramo odprte postavke s plačili.
 • Tiskamo Odprte postavke.
 • Tiskamo IOP obrazce in Opomine.

Pregled odprtih postavk

Odprte postavke pregledujemo z izbiro:

 • Vse postavke - odprte terjatve in obveznosti.
 • Terjatve - odprte terjatve (izdani računi).
 • Obveznosti - odprte obveznosti (prejeti računi).

Upoštevajo se kompenzacije > če možnost označimo, med odprtimi postavkami niso prikazane postavke zajete v predlog za dvostranski pobot ali ePobot. 

Dodatne omejitve prikaza odprtih postavk na preglednici

Na preglednici lahko omejimo prikaz odprtih postav z dodatnimi kriteriji:

 • Odprte postavke na določen dan. 
 • Po datumu računa od - do.
 • Po datumu zapadlosti od - do.
 • Po datumu opravljanja od - do.
 • Po datumu temeljnice od - do.
 • Po stranki.
 • Po kontu.

S klikom na stranko v preglednici program prikaže seznam odprtih postavk za to stranko.

V tem prispevku