Odprte postavke

V meniju Poslovanje > Odprte postavke lahko:

Pregled odprtih postavk

 1. V meniju Poslovanje > Odprte postavke kliknemo na Najdi.
 2. Program prikaže na osnovni preglednici odprte postavke.
 3. Pregled odprtih postavk lahko omejimo z izbiro: 
  • Vse postavke - na preglednici so prikazane vse odprte terjatve in obveznosti.
  • Terjatve - na preglednici so prikazane samo odprte terjatve (izdani računi).
  • Obveznosti - na preglednici so prikazane samo odprte obveznosti (prejeti računi).
 4. Upoštevajo se kompenzacije: če polje označimo, na preglednici odprtih postavk ne bodo prikazane postavke zajete v predlog za dvostranski pobot ali ePobot. 
 5. Na preglednici lahko omejimo prikaz odprtih postav dodatno omejimo z posameznimi kriteriji:
  • Odprte postavke na določen dan. 
  • Po datumu računa od - do.
  • Po datumu zapadlosti od - do.
  • Po datumu opravljanja od - do.
  • Po datumu temeljnice od - do.
  • Po stranki.
  • Po kontu.
 6. S klikom na Najdi program prikaže na preglednici odprte postavke na izbrani dan, s skupnim zneskom terjatev oziroma obveznosti in kolikšen znesek postavk je že zapadlih.

Pregled odprtih postavk za posamezno stranko

 1. V meniju Poslovanje > Odprte postavke na osnovni preglednici izberemo stranko, katere odprte postavke želimo preveriti. Program prikaže seznam odprtih postavk za izbrano stranko.
 2. Izberemo ali želimo pregledovati:
  • Samo odprte postavke.
  • Vse postavke > program prikaže tako odprte kot tudi zaprte postavke za določeno stranko (z informacijo o zapiranju).
 3. Program prikaže seznam odprtih postavk za določeno stranko. V kolikor je bila posamezna postavka na datum pregleda odprtih postavk odprta, vendar v prihodnosti zaprta, program izpiše informacijo o zapiranju.
V tem prispevku