Odprte postavke

Odprte postavke preverjamo znotraj menija Poslovanje > Odprte postavke.

V Odprtih postavkah lahko:

 • Pregledujemo podatke o odprtih postavkah.
 • Zapiramo odprte postavke s plačili.
 • Tiskamo Odprte postavke.
 • Tiskamo IOP obrazce in Opomine.

 

Pregled odprtih postavk

Odprte postavke se prikažejo z izbiro:

 • Vse postavke - odprte terjatve in obveznosti
 • Dolguje - odprte terjatve (izdani računi)
 • Dolgujemo - odprte obveznosti (prejeti računi)

Upoštevajo se poboti - če možnost označimo, se med odprtimi postavkami ne prikazujejo postavke, ki so zajete v predlog za dvostranski pobot ali ePobot.

 

Dodatne omejitve prikaza odprtih postavk na preglednici

 • po datumu računa od - do
 • po datumu zapadlosti od - do
 • po znesku od - do
 • po stranki

S klikom na stranko v preglednici pridemo na seznam odprtih postavk za to stranko.

V tem prispevku