Sprememba ur delovnega časa med mesecem za zaposlenega delavca

Navodilo velja za primer, ko se delavcu med mesecem spremeni število ur delovnega časa.

Primer: delavec je bil zaposlen po 40 ur tedensko do 10.01., od 11.01. dalje pa 20 ur tedensko.

 1. V meniju Plače > Obračun Plač s klikom Nova plača pripravimo nov obračun plače.
 2. Na drugem koraku obračuna izberemo delavca.
 3. Na obračunu plače delavca, s klikom na + v novem zavihku obračuna, dodamo novo obdobje.
 4. Vnesemo datum od katerega dne v mesecu je delavec zaposlen za spremenjen delovni čas in datum do znotraj meseca obračuna plače (tj. običajno zadnji dan meseca). 
  • V našem primeru vnesemo datum od 11.01.2023 in do 31.01.2023.
 5. Kliknemo Potrdi.
 6. Program je porazdelil obračun na dve obdobji. 
  • V našem primeru je program porazdelil obračun na obdobje od 01.01.2023 do 10.01.2023 in na obdobje od 11.01.2023 do 31.01.2023.
 7. Postavimo se na obdobje (zavihek), v katerem je prišlo do spremembe delovnega časa
  • V našem primeru je to zavihek Delo doma od 11.01.2023 do 31.01.2023.
 8. Kliknemo na Osnovni podatki delavca.
 9. Kliknemo na Uredi in v zavihku Podatki za ostale prejemke popravimo število ur zaposlitve na teden in po potrebi uredimo znesek plače.
  • V našem primeru pri polju Število ur zaposlitve na teden namesto 40 vnesemo 20 ur.
 10. Spremembo podatkov shranimo. Program bo spremenjene nastavitve delavca upošteval samo na izbranem zavihku.
 11. Da bodo spremenjene nastavitve delavca upoštevane tudi pri naslednjih plačah, kliknemo na Posodobi nastavitve na šifrantu delavcev.
 12. S klikom Nazaj se postavimo na obračun plače delavca.
 13. Nazadnje uredimo še število ur rednega dela v obdobju, ko je prišlo do spremembe delovnega časa.
  •  Postavimo se na obdobje (zavihek).
   • V našem primeru je to zavihek Delo doma od 11.01.2023 do 31.01.2023.
  • Izberemo vrsto izplačila Redno delo in vnesemo število ur, ki jih je delavec opravil v izbranem obdobju ter vnos potrdimo.
 14. Program obračunske podatke, ki smo jih uredili v zavihku, upošteva tudi na obračunu. Na obračunu so prikazane obračunske vrstice obeh obdobij.
  • V našem primeru so na obračunu zajete ure rednega dela v obdobju zaposlitve za polni delovni čas in ure rednega dela v obdobju zaposlitve za skrajšan delovni čas. 
 15. Obračun plače delavca shranimo.

Nasvet

 V nastavitvah delavca, v polje opombe lahko vpišemo (za lastno evidenco) datum spremembe.

V tem prispevku