Šifrant Artikli (video)

Artikle v Minimaxu uporabljamo na predračunih in računih ter vseh dokumentih, povezanih z zalogami. V program jih lahko uvozimo ali pa vnesemo ročno, kar prikazujemo v tem posnetku.


 Vsebina

 00:00 Uvod

 00:15 Osnovni podatki na artiklu

 02:30 Nastavitve za knjiženje

 02:45 Nastavitve za Intrastat

 03:05 Ceniki

 03:40 Sestavnice

 04:40 Kje artikle uvozimo?

 04:55 Masovne obdelave: Brisanje in urejanje


V tem prispevku