Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev

Skladno z veljavno zakonodajo smo v program dodali dve novi vrsti izplačil:

  • Nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov in/ali
  • Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu.

Program obračuna nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov oziroma za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu med povračili in od zneska ne obračuna prispevkov in ne dohodnine.

Pri izplačilu nadomestila moramo biti pozorni in upoštevati »limit« pri obdavčitvi z dohodnino in obračunu prispevkov za socialno varnost. Skladno z 44. členom Zakona o dohodnini se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva:

  • Znesek nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu do višine 0,20 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, za vsak dan dela na domu, kar: 
    • od 24. 2. 2023 do 29. 2. 2024 znaša 4,05 eur na dan; 
    • od 1. 3. 2024 pa 4,44 eur na dan.
  • Nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov (razen osebnih vozil), potrebnih za opravljanje dela na delovnem mestu, pa v kolikor višina ne presega 2 % mesečne plače delojemalca oziroma 2 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.

Podatek je prikazan na plačilni listi med povračili in se ne polni v iRek obrazec.

Več o obračunu nadomestila za uporabo lastnih sredstev preberite tukaj.

V tem prispevku