Kako lahko spremenim ime blagajnika?

Ob aktivaciji menija Blagajna vpišemo blagajnika, ki je vnesen v Šifranti > Delavci.

Navodilo velja za primer, če želimo spremeniti blagajnika.


1. V meniju Šifranti > Blagajne s klikom na naziv blagajne izberemo blagajno, pri kateri želimo spremeniti blagajnika.

2. Kliknemo na Uredi.

3. Pri polju Blagajnik izberemo na spustnem seznamu drugega blagajnika. 

  • S klikom na  lahko dodamo novega blagajnika, s klikom na pa lahko spreminjamo nastavitve izbranega blagajnika.

4. Spremembo blagajnika shranimo.  Program bo izpisoval novo ime blagajnika na vseh novo narejenih dokumentih (prejemek, izdatek, blagajniški dnevnik).V tem prispevku