Kako lahko spremenim ime blagajnika?

Ob aktivaciji Blagajne vpišemo blagajnika, ki smo ga predhodno vnesli v meniju Šifranti > Delavci.

Navodilo velja za primer, če želimo spremeniti blagajnika.

  1. V meniju Šifranti > Blagajne s klikom na naziv blagajne izberemo blagajno, pri kateri želimo spremeniti blagajnika.
  2. Kliknemo na Uredi.
  3. v polju Blagajnik izberemo na spustnem seznamu drugega blagajnika. 
    • S klikom na  lahko dodamo novega blagajnika,
    • s klikom na pa lahko spreminjamo nastavitve izbranega blagajnika.
  4. Spremembo blagajnika shranimo.
    • Program bo izpisoval novo ime blagajnika na vseh novo narejenih dokumentih (prejemek, izdatek, blagajniški dnevnik).
V tem prispevku