Dvovrstični izpis odprtih postavk v primeru tuje valute

Pri tiskanju odprtih postavk in na izpisu odprtih postavk, če je na izpisu tudi tuja denarna enota, program pripravi dvovrstični izpis in zapiše znesek v tuji denarni enoti ter skupen znesek v domači denarni enoti.

Kako natisnemo odprte postavke lahko preberete tukaj.

Več o tiskanju IOP lahko preberete tukaj.  

V tem prispevku