Obračun prispevkov za dopolnilno dejavnost

Od 01.01.2018 morajo tudi zavezanci, ki opravljajo dopolnilno dejavnost, predložiti na eDavke obrazec za obračun prispevkov za socialno varnost - PODO-OPSVD.

Navodilo velja za ureditev nastavitev in obračun za dopolnilno delavnost.

 Nastavitve delavca - zasebnika

  1. V meniju Šifranti > delavci
  2. Na zavihku > Podatki za osebne prejemke izpolnimo naslednje podatke:
  3. v polju vrsta zaposlitve izberemo > Zaposleni lastnik.

Nastavitve organizacije

  1. V meniju Nastavitve > Organizacija
  2. dodamo kljukico v polju dopolnilna dejavnost.
  3. Izberemo ustrezno vrsto dopolnilne dejavnosti - posebni podatki.

Obračun prispevkov

  1. V meniju  Plače > Obračun plač > nova plača,
  2. obračunamo prispevke preko dveh korakov.

Kaj program pripravi?

Program pripravi obrazec PODO-OPSVD, katerega s klikom na pošlji v eDavke oddamo na eDavke.

V tem prispevku