Obračun prispevkov za dopolnilno dejavnost

Od 01.01.2018 morajo tudi zavezanci, ki opravljajo dopolnilno dejavnost, predložiti na eDavke obrazec za obračun prispevkov za socialno varnost - PODO-OPSVD.

Navodilo velja za ureditev nastavitev in obračun za dopolnilno delavnost.

 Nastavitve delavca - zasebnika

1. V meniju Šifranti > delavci

2. Na zavihku > Podatki za osebne prejemke izpolnimo naslednje podatke:

3. v polju vrsta zaposlitve izberemo > Zaposleni lastnik.


Nastavitve organizacije

1. V meniju Nastavitve > Organizacija, dodamo kljukico v polju dopolnilna dejavnost.

2. Izberemo ustrezno vrsto dopolnilne dejavnosti - posebni podatki.


Obračun prispevkov

1. V meniju  Plače > Obračun plač > nova plača,

2.  obračunamo prispevke preko treh korakov.


Kaj program pripravi?

Program pripravi obrazec PODO-OPSVD, katerega s klikom na pošlji v eDavke oddamo na eDavke.


V tem prispevku