Začetek dela z zalogami

Navodilo velja za aktivacijo in začetne nastavitve Zalog.


Aktivacija Zalog

 1. V meniju Poslovanje > Zaloge.
 2. Vnesemo najprej skladišče oz. več skladišč:
  • Vnesemo naziv Skladišča (program naziv že samodejno predlaga),
  • vnesemo Šifro,
  • kliknemo Shrani.
 3. Nato kliknemo Naprej.

 4. določimo datum začetnega stanja zalog , po potrebi dodamo kljukico še za:
 5. Uporabo prodajnih cen na prometu zalog
 6. Razbremenitev zalog neposredno z računom, 
 7. Vodenje artiklov po serijah,
 8. in kliknemo na Potrdi.
 9. Program prikaže osnutek dokumenta za vnos začetnega stanja zalog. 
 10. Kliknemo na dokument. Pri vnosu začetnega stanja imamo naslednje možnosti:
  • nimamo začetnega stanja zalog,
  • začetno stanje zalog ročno vnesemo ali
  • začetno stanje uvozimo preko XML datoteke.


 

Nimamo začetnega stanja zalog

V tem primeru potrdimo prazen dokument začetnega stanja s klikom na Potrdi.
S to potrditvijo bo omogočen vnos novih dokumentov (Prejem, Izdaja...).


Nastavitve artiklov

Pred vnosom začetnega stanja zalog uredimo artikle. 

Več o nastavitvah preverite... Tukaj.


Ročni vnos začetnega stanja

1. Kliknemo na Uredi.

2. Vnesemo Datum začetnega stanja in Opis, ki velja za celotni dokument.

 • Zalogo za vsak posamični artikel dodajamo na vrstice dokumenta.

3. V skladišče

 • če imamo samo eno skladišče, ga program samodejno predlaga.
 • V primeru, da imamo več skladišč , jih dodamo s klikom na znak  .

4. Izberemo Artikel.

5.v polje Količina: vnesemo količino ,merska enota je določena že na artiklu.

6.  v polje Cena: vnesemo ceno, program samodejno preračuna vrednost.

7.  Polje Vrednost: Če vnesemo v polje Cena ceno artikla, program samodejno preračuna vrednost, sicer ročno vnesemo vrednost zaloge.

 

 

8. S klikom na znak  doda artikel  v vrstico dokumenta.

9. Nadaljujemo z vnosom artiklom.

 • Pri daljših vnosih priporočamo, da dokument vmes shranjujemo s klikom na Shrani in nato nadaljujemo z vnosom.

 

Uvoz začetnega stanja

Začetno stanje zalog lahko tudi uvozimo preko Excelove datoteke.

1. V osnutku začetnega stanja zalog kliknemo na ikono za Uvoz vrstic.

2. Izberemo Uvoz datoteke in kliknemo na gumb Izberi datoteko,

3. nato poiščemo predlogo, ki smo jo predhodno napolnili s podatki

4. in kliknemo na Potrdi.

Več o uvozu začetnega stanja Zalog preverite...Tukaj.

V tem prispevku