Začetek dela z zalogami

Navodilo velja za aktivacijo in začetne nastavitve Zalog.

Aktivacija Zalog

 1. V meniju Poslovanje > Zaloge.
 2. Vnesemo Naziv skladišča.
 3. Vnesemo Šifro skladišča. Šifra skladišča je poljuben podatek.
  • Šifra skladišča je obvezna pri uvozu artiklov in 
 4. Vnesemo Kraj skladišča.
 5. Izberemo način Vodenja zalog: 
  • Po nabavni vrednosti - veleprodaja >  tu imamo možnost določiti vnos prodajne cene.
  • Po prodajni vrednosti - maloprodaja
   • če dodamo kljukico v polju > Vrednostno vodenje: (bo program vodil zalogo samo po vrednosti)
   • če določimo vodenje zalog po maloprodajni vrednosti imamo možnost izbire načina knjiženja zalog
    • Po nabavni vrednosti
    • Po prodajni vrednosti - znotraj tega lahko še podrobneje razdelimo konte za knjiženje, ki jih sicer program samodejno predlaga: 
     • konto zaloge,
     • konto RVC,
     • Konto DDV po splošni stopnji,
     • Konto DDV po znižani stopnji,
     • konto DDV po posebni nižji stopnji.
 6. Če označimo polje se predlaga, bo program pri vnosu prometa zmeraj predlagal izbrano skladišče.
 7. Kliknemo Shrani 
 8. če želimo nadaljevati z vnosom novih skladišč ponovimo postopek od točke 2.
 9. Nazadnje kliknemo Naprej.
 10. Določimo datum začetnega stanja zalog.
 11. Po potrebi označimo polja:
  • Razbremenitev zalog neposredno z računom: program pri izstavitvi izdanega računa samodejno razbremeni zalogo in pripravi promet izdaje iz zalog.
  • Vnos odvisnih stroškov: nastavitev omogoča vnos vrednosti in odstotka odvisnih stroškov pri nabavi blaga ali materiala na vnosu prejema na zalogo in prejetega računa s povezavo na zalogo ter omogoča ločeno vodenje vrednosti blaga in materiala ter odvisnih stroškov (na primer: prevoz, poštnina, skladiščenja,...).
  • Vodenje artiklov po serijah: program omogoča vnos serij na prejemih oziroma je vnos serije obvezen podatek. Več o vnosu serij in serijskih števil lahko preberemo tukaj.
  • Priprava e-dobavnice: program omogoča tudi pripravo e-dobavnice:
   • Se ne pripravlja
   • Iz računa
   • Iz izdaje
 12. in kliknemo Potrdi.
 13. Program prikaže osnutek dokumenta za vnos začetnega stanja zalog. 
 14. Kliknemo na dokument Začetno stanje – povprečne cen: 
  • če nimamo začetnega stanja zalog, dokument samo potrdimo,
  • začetno stanje zalog ročno vnesemo ali
  • začetno stanje uvozimo preko XML datoteke.

Nimamo začetnega stanja zalog

V tem primeru potrdimo prazen dokument začetnega stanja s klikom na Potrdi.
S to potrditvijo bo omogočen vnos novih dokumentov (Prejem, Izdaja...).

Nastavitve artiklov

Pred vnosom začetnega stanja zalog uredimo najprej Šifrant > artiklov. 

Več o nastavitvah preverite... Tukaj.

Ročni vnos začetnega stanja

 1. Kliknemo na Uredi.
 2. Vnesemo Datum začetnega stanja in Opis, ki velja za celotni dokument.
  • Zalogo za vsak posamični artikel dodajamo na vrstice dokumenta.
 3. V skladišče
  • če imamo samo eno skladišče, ga program samodejno predlaga.
  • V primeru, da imamo več skladišč , jih dodamo s klikom na znak  .
 4. Izberemo Artikel.
 5. v polje Količina: vnesemo količino ,merska enota je določena že na artiklu.
 6. v polje Cena: vnesemo ceno, program samodejno preračuna vrednost.
 7. Polje Vrednost: Če vnesemo v polje Cena ceno artikla, program samodejno preračuna vrednost, sicer ročno vnesemo vrednost zaloge.
 8. S klikom na znakdoda artikel  v vrstico dokumenta.
 9. Nadaljujemo z vnosom artiklom.
  • Pri daljših vnosih priporočamo, da dokument vmes shranjujemo s klikom na Shrani in nato nadaljujemo z vnosom.

Uvoz začetnega stanja

Začetno stanje zalog lahko tudi uvozimo preko Excelove datoteke.

 1. V osnutku začetnega stanja zalog kliknemo na ikono za Uvoz vrstic.
 2. Izberemo Uvoz datoteke in kliknemo na gumb Izberi datoteko,
 3. nato poiščemo predlogo, ki smo jo predhodno napolnili s podatki
 4. in kliknemo Potrdi.

Več o uvozu začetnega stanja zalog preverite...Tukaj.

V tem prispevku