Začetek dela z zalogami

Navodilo velja za aktivacijo in začetne nastavitve Zalog.

Aktivacija Zalog

 1. V meniju Poslovanje > Zaloge.
 2. Vnesemo Naziv skladišča.
 3. Vnesemo Šifro skladišča. Šifra skladišča je poljuben podatek.
  • Šifra skladišča je obvezna pri uvozu artiklov in 
 4. Vnesemo Kraj skladišča.
 5. Izberemo način Vodenja zalog: 
  • Po nabavni vrednosti - veleprodaja >  tu imamo možnost določiti vnos prodajne cene.
  • Po prodajni vrednosti - maloprodaja, če določimo vodenje zalog po maloprodajni vrednosti imamo možnost izbire knjiženja zalog: 
   • Po nabavni vrednosti
   • Po prodajni vrednosti - znotraj tega lahko še podrobneje razdelimo konte za knjiženje, ki jih sicer program samodejno predlaga: 
    • konto zaloge,
    • konto RVC,
    • Konto DDV po splošni stopnji,
    • Konto DDV po znižani stopnji,
    • konto DDV po posebni nižji stopnji.
 6. Če označimo polje se predlaga, bo program pri vnosu prometa zmeraj predlagal izbrano skladišče.
 7. Kliknemo Shrani 
 8. če želimo nadaljevati z vnosom novih skladišč ponovimo postopek od točke 2.
 9. Nazadnje kliknemo Naprej.

 1. Določimo datum začetnega stanja zalog , po potrebi dodamo kljukico še za:
 2. Razbremenitev zalog neposredno z računom, 
 3. Vodenje artiklov po serijah,
 4. in kliknemo Potrdi.
 5. Program prikaže osnutek dokumenta za vnos začetnega stanja zalog. 
 6. Kliknemo na dokument Začetno stanje – povprečne cen: 
  • če nimamo začetnega stanja zalog, dokument samo potrdimo,
  • začetno stanje zalog ročno vnesemo ali
  • začetno stanje uvozimo preko XML datoteke.

 

Nimamo začetnega stanja zalog

V tem primeru potrdimo prazen dokument začetnega stanja s klikom na Potrdi.
S to potrditvijo bo omogočen vnos novih dokumentov (Prejem, Izdaja...).

Nastavitve artiklov

Pred vnosom začetnega stanja zalog uredimo artikle. 

Več o nastavitvah preverite... Tukaj.

Ročni vnos začetnega stanja

1. Kliknemo na Uredi.

2. Vnesemo Datum začetnega stanja in Opis, ki velja za celotni dokument.

 • Zalogo za vsak posamični artikel dodajamo na vrstice dokumenta.

3. V skladišče

 • če imamo samo eno skladišče, ga program samodejno predlaga.
 • V primeru, da imamo več skladišč , jih dodamo s klikom na znak  .

4. Izberemo Artikel.

5.v polje Količina: vnesemo količino ,merska enota je določena že na artiklu.

6.  v polje Cena: vnesemo ceno, program samodejno preračuna vrednost.

7.  Polje Vrednost: Če vnesemo v polje Cena ceno artikla, program samodejno preračuna vrednost, sicer ročno vnesemo vrednost zaloge.

8. S klikom na znak  doda artikel  v vrstico dokumenta.

9. Nadaljujemo z vnosom artiklom.

 • Pri daljših vnosih priporočamo, da dokument vmes shranjujemo s klikom na Shrani in nato nadaljujemo z vnosom.

Uvoz začetnega stanja

Začetno stanje zalog lahko tudi uvozimo preko Excelove datoteke.

1. V osnutku začetnega stanja zalog kliknemo na ikono za Uvoz vrstic.

2. Izberemo Uvoz datoteke in kliknemo na gumb Izberi datoteko,

3. nato poiščemo predlogo, ki smo jo predhodno napolnili s podatki

4. in kliknemo Potrdi.

Več o uvozu začetnega stanja zalog preverite...Tukaj.

V tem prispevku