Prenos obračunskih podatkov evidence dela v obračun plače

Na obračunu plače smo omogočili prenos obračunskih podatkov iz evidence dela v nov obračun plače.

Za uspešen prenos podatkov morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

  • Delavec ima v šifrantu delavcev izbrano vrsto zaposlitve > zaposleni delavec ali dijak ali študent na obvezni praksi.
  • Obračunski podatki oziroma vrste izplačila so vneseni v evidenci dela in na skupnem mesečnem obračunu dela.
  • Mesečni obračun v evidenci dela je potrjen.
  • Obračun plače ni v osnutku. 

V meniju Plače > Evidenca delovnega časa izberemo obdobje za katerega želimo prenesti podatke iz evidence dela v obračun plače. 

S klikom na Potrdi mesečni obračun program prenese izplačila iz evidence dela.

V meniju Plače > Obračun plače vnesemo nov obračun plače. Obračunski podatki iz evidence dela se prenesejo samo na nov obračun plače oziroma ko je delavec dodan na obračun plače za določen mesec. Če imamo že pripravljen osnutek obračuna plače in želimo prenesti podatke iz evidence dela, obračun plače za posameznega ali vse delavce izbrišemo in delavca oziroma delavce na obračun plače ponovno dodamo.

Na drugem koraku obračuna plače preverimo iz evidence dela prenesene vrste izplačil in jih po potrebi uredimo. Na podlagi podatkov iz evidence dela program predlaga povračila stroškov, in sicer:

  • Za vsak dan, kjer imamo v evidenci dela zabeleženo delo v trajanju vsaj 4 ure, program predlaga povračilo stroška prehrane za ta dan
  • Za vsak dan, kjer imamo v evidenci deli zabeleženo delo, ki pomeni prisotnosti, program predlaga povračilo stroška prevoza na delo za ta dan.

Neodvisno od podatkov evidence dela pa so na obračunu plače obračunani:

  • dodatek na delovno dobo,
  • odtegljaji,
  • bonitete,
  • stalna izplačila.

Po končanem urejanju obračun plače zaključimo. 

Več o prenosu obračunskih podatkov iz evidence dela na obračun plače preberite tukaj.

V tem prispevku