Vnos analitike na vrstici Izdanega računa

Če želimo na Izdanem računu upoštevati več analitik za kasnejše pregledovanje prek zbirov, uredimo v programu naslednje nastavitve:

Nastavitve organizacije

1. V meniju Nastavitve > Organizacija.

2. Kliknemo Uredi.

3. Na razdelku Računi dodamo kljukico na polju Vnos analitike na vrstici izdanega računa.

4. Kliknemo Shrani.

Vnos analitike

Nato vnesemo analitiko (ali več analitik) prek menija Šifranti > Analitike.

Vnos Računa

  1. Nazadnje v meniju Poslovanje > Izdani Računi >
  2. kliknemo > Nov vnesemo najprej podatke glave izdanega računa.
  3. Nato na vrstici Artikla iz spustnega seznama izberemo artikel.
  4. v polju Analitika izberemo analitiko.
  5. Izpolnimo ostale podatke (količino, ceno) in Shranimo vrstico.
  6. Račun Izstavimo.

Kaj program pripravi?

Z izstavitvijo računa program pripravi temeljnico, na kateri so prihodki prikazani ločeno po predhodno izbranih analitikah.

V tem prispevku