Vnos analitike na vrstici Izdanega računa

Če želimo na Izdanem računu upoštevati več analitik za kasnejše pregledovanje prek zbirov, uredimo v programu naslednje nastavitve:

Nastavitve organizacije

  1. najprej v meniju Nastavitve > Organizacija,
  2. kliknemo Uredi,
  3. v razdelku Računi dodamo kljukico v polju Vnos analitike na vrstici izdanega računa.
  4. Kliknemo Shrani.

Vnos analitike

Nato vnesemo analitiko (ali več analitik) prek menija Šifranti > Analitike.

Vnos Računa

  1. Nazadnje v meniju Poslovanje > Izdani Računi >
  2. kliknemo > Nov, vnesemo najprej podatke glave izdanega računa.
  3. Nato na vrstici Artikla iz spustnega seznama izberemo artikel.
  4. V polju Analitika izberemo analitiko.
  5. Izpolnimo ostale podatke (količino, ceno) in Shranimo vrstico.
  6. Račun Izstavimo.

Kaj program pripravi?

Z izstavitvijo računa program pripravi temeljnico, na kateri so prihodki prikazani ločeno po predhodno izbranih analitikah.

V tem prispevku