Začetek dela z delovnimi nalogi

Delovni nalog je interni dokument, ki je namenjen naročanju in spremljanju dogodkov znotraj organizacije. Povezan je z materialnim in blagovnim poslovanjem. 

Program omogoča vodenje delovnih nalogov, če imamo paket Maksi poslovanje ali paket Računovodstvo. V programu najpogosteje uporabimo delovni nalog pri vodenju proizvodnje.

Pri delovnih nalogih vnašamo splošne podatke o naročilu (datumi, kupec, veza, opombe), in vrstice naročila, ki vsebujejo podatke o posameznih artiklih in količinah.

Aktivacija Delovnih nalogov

 1. V meniju Poslovanje > Delovni nalogaktiviramo nastavitve:
 2. najprej določimo namen uporabe delovnih nalogov (lahko izbiramo več):
  • Proizvodnja (vnašamo samo artikle tipa > izdelek in polizdelek )
  • Servisna dejavnost (vnašamo artikle tipa > material, blago, izdelek in storitev)
  • Gradbeništvo (vnašamo artikle tipa > material, blago in storitev)
  • Beleženje porabljenega časa in materiala (vnašamo artikle tipa > material, blago in storitev).
 3. Program predlaga samodejno kljukico v polju > Kopiranje podatkov o številki in nazivu delovnega naloga v izdan račun. Če bomo delovni nalog kopirali v račun bo program pripravil dodatno vrstico na računu z opisom naloga in številko.
 4. Nato po potrebi določimo še začetne nastavitve za artikle (če le teh še nismo aktivirali):
  • Zaporedno številčno šifriranje artiklov > dodana kljukica pomeni, da bo program številčil artikle po zaporedju,
  • Vnos serijskih številk na artiklih > dodana kljukica pomeni, da bo program omogočil vodenje serijskih številk (LOT-ov).
 5. Nastavitve Potrdimo.
 6. Če smo pomotoma aktivirali delovne naloge, prekličemo aktivacijo s klikom na Preklic obdelave delovnih nalogov.
 • Če ob aktivaciji ne določimo namena uporabe delovnih nalogov, lahko to naredimo kasneje znotraj preglednice delovnih nalogov prek gumba za nastavitve.

Osnovni ukazi

V tem prispevku