Začetek dela z delovnimi nalogi

Delovni nalog je interni dokument, ki je namenjen naročanju in spremljanju dogodkov znotraj organizacije. Povezan je z materialnim in blagovnim poslovanjem. 

Program omogoča vodenje delovnih nalogov za opravljanje storitev že pri paketu Mini poslovanje. V programu pa najpogosteje uporabimo delovni nalog pri vodenju proizvodnje, za kar potrebujemo paket Maksi poslovanje ali paket Računovodstvo.

Pri delovnih nalogih vnašamo splošne podatke o naročilu (datumi, kupec, veza, opombe), in vrstice naročila, ki vsebujejo podatke o posameznih artiklih in količinah.

Aktivacija delovnih nalogov

 1. V meniju Poslovanje > Delovni nalogaktiviramo nastavitve:
 2. najprej določimo namen uporabe delovnih nalogov (lahko izbiramo več):
  • Proizvodnja (vnašamo samo artikle tipa > izdelek in polizdelek )
  • Servisna dejavnost (vnašamo artikle tipa > material, blago, izdelek in storitev)
  • Gradbeništvo (vnašamo artikle tipa > material, blago in storitev)
  • Beleženje porabljenega časa in materiala (vnašamo artikle tipa > material, blago in storitev).
 3. Program predlaga samodejno kljukico v polju > Kopiranje podatkov o številki in nazivu delovnega naloga v izdan račun. Če bomo delovni nalog kopirali v račun bo program pripravil dodatno vrstico na računu z opisom naloga in številko.
 4. Nato po potrebi določimo še začetne nastavitve za artikle (če le teh še nismo aktivirali):
  • Zaporedno številčno šifriranje artiklov > dodana kljukica pomeni, da bo program številčil artikle po zaporedju,
  • Vnos serijskih številk na artiklih > dodana kljukica pomeni, da bo program omogočil vodenje serijskih številk (LOT-ov).
 5. Nastavitve Potrdimo.
 6. Če smo pomotoma aktivirali delovne naloge, prekličemo aktivacijo s klikom na Preklic obdelave delovnih nalogov.

Naknadno urejanje osnovnih nastavitev delovnih nalogov

Če ob aktivaciji ne določimo namena uporabe delovnih nalogov, lahko to naredimo kasneje znotraj preglednice delovnih nalogov prek gumba za nastavitve.

Osnovni ukazi

V tem prispevku