Dopust (vnos dopusta na delavcu in prikaz na plačilnih listah)

Za pravilen prikaz dopusta na plačilni listi na delavcu vpišemo podatke o skupnih urah dopusta po odločbi in morebitna zmanjšanja, ure dejansko obračunanega dopusta. Na obračunu plač se za ta prikaz samodejno odštevajo.

 

 1. V meniju > Šifranti > Delavci.
 2. Izberemo delavca, kateremu želimo urediti dopust.
 3. Kliknemo Dopust.
 4. Izberemo NOV.

 

Vpis starega dopusta

Podatke o starem dopustu vpišemo samo enkrat, takrat ko začnemo z obračunom plač za posameznega delavca in zanj vpišemo »otvoritev« dopusta. 

Pri nadaljnjih obračunih program samodejno prikazuje stari in novi dopust.

Če je delavcu na dan 1. januarja tekočega leta ostal star dopust, vpišemo te ure v preteklo leto.

 

 1. Kliknemo na NOV.
 2. Vnesemo leto (preteklo leto).
 3. V polje Skupaj ur vpišemo preostanek ur dopusta iz preteklega leta.
 4. Če smo preko programa že pred vpisom dopusta obračunavali plačo, seštejemo v preteklo leto tudi ure že obračunanega dopusta.
 5. V polje Zmanjšanje ur vpisujemo ure dopusta, ki ga ne bo mogoče obračunati preko obračunov plač (na primer dopust, ki »propade« po 30.6. oziroma zaradi porodniške, drugi razlogi in dogovori, zaradi česar ta dopust ne bo obračunan v urah rednega dopusta pri plačah).

 

Vpis tekočega dopusta

Vpišemo dopust za tekoče leto, v katerem obračunavamo plače.

 1. Kliknemo na Nov.
 2. V polje Skupaj ur vpišemo celoten fond ur za tekoče leto po odločbi o letnem dopustu.
 3. V polje Zmanjšanje ur vpisujemo ure dopusta, ki ga ne bo mogoče obračunati preko obračunov plač (na primer dopust, ki »propade«  po 30.6. oziroma zaradi porodniške, drugi razlogi in dogovori, zakaj dopust ne bo obračunan).  V polje Zmanjšanje ur v nobenem primeru NE vpisujemo ur obračunanega dopusta, ker program te ure samodejno odšteva na podlagi dopusta pri obračunu plač.


Kako je dopust prikazan na plačilni listi?

Program na plačilni listi prikaže stanje dopusta tako, da od seštevka ur starega in tekočega dopusta (upoštevano je tudi »zmanjšanje ur«) samodejno odšteva ure rednega dopusta, ki smo ga obračunali pri plačah.  

Dopust je na plačilni listi prikazan, če na 1. koraku obračuna plač na zavihku Ostali podatki določimo, da se dopust izpiše na plačilni listi.

V tem prispevku