Dopust (vnos dopusta na delavcu in prikaz na plačilnih listah)

Za pravilen prikaz dopusta na plačilni listi na delavcu vpišemo podatke o skupnih urah dopusta po odločbi in morebitna zmanjšanja ur dejansko obračunanega dopusta. Na obračunu plač program ure dopusta samodejno odšteva.

 1. V meniju Šifranti > Delavci izberemo delavca, kateremu želimo urediti dopust.
 2. Postavimo se na Ostali podatki delavca in izberemo Dopust.
 3. Za vnos dopusta kliknemo Nov.

Vpis starega dopusta

Podatke o starem dopustu vpišemo samo enkrat, takrat ko začnemo z obračunom plač za posameznega delavca in zanj vpišemo »otvoritev« dopusta. Pri nadaljnjih obračunih program samodejno prikazuje stari in novi dopust.

Če je delavcu na dan 1. januarja tekočega leta ostal star dopust, vpišemo te ure v preteklo leto.

 1. Vnesemo leto (obvezno preteklo leto).
 2. V polje Skupaj ur vpišemo preostanek ur dopusta iz preteklega leta.
 3. Če smo preko programa že pred vpisom dopusta obračunavali plačo, seštejemo v preteklo leto tudi ure že obračunanega dopusta.
 4. V polje Zmanjšanje ur vpisujemo ure dopusta, ki ga ne bo mogoče obračunati preko obračunov plač (na primer dopust, ki propade po 30.6. oziroma dopust, ki zaradi porodniške, drugih razlogov in dogovorov ne bo obračunan v urah rednega dopusta pri plačah).
 5. Kliknemo Shrani.

Vpis tekočega dopusta

Vpišemo dopust za tekoče leto, v katerem obračunavamo plače.

 1. Vnesemo leto (tekoče leto).
 2. V polje Skupaj ur vpišemo celoten fond ur dopusta za tekoče leto po odločbi o letnem dopustu.
 3. V polje Zmanjšanje ur vpisujemo ure dopusta, ki ga ne bo mogoče obračunati preko obračunov plač (na primer dopust, ki propade po 30.6. oziroma dopust, ki zaradi porodniške, drugih razlogov in dogovorov ne bo obračunan v urah rednega dopusta pri plačah).
  •  V polje Zmanjšanje ur v nobenem primeru NE vpisujemo ur obračunanega dopusta, ker program te ure samodejno odšteva na podlagi dopusta pri obračunu plač.
 4. Kliknemo Shrani.

Kako je dopust prikazan na plačilni listi?

Dopust je na plačilni listi prikazan, če v nastavitvah izpisa, v zavihku Ostale nastavitve določimo, da se dopust izpiše na plačilni listi.

Program na plačilni listi prikaže stanje dopusta tako, da od seštevka ur starega in tekočega dopusta (upoštevano je tudi »zmanjšanje ur«) samodejno odšteva ure rednega dopusta, ki smo ga obračunali pri plači.

V tem prispevku