Evidenca dela

Navodilo velja za izpis evidence dela za določeno poslovno leto.

  1. V meniju Plače > Obračun plač,
  2. kliknemo na Zbiri > Plač.
  3. V polju delavec > izberemo delavca iz spustnega seznama. 
    • če polje pustimo prazno bo program pripravil izpis za vse delavce
  4. Vnesemo datume obračuna.
  5. nazadnje kliknemo Izpis evidence dela
  6. Program pripravi izpis ločen po posameznih mesecih za vsako izplačilo posebej.

V tem prispevku