Priprava datoteke XML za uvoz strank

Datoteko xml za uvoz strank v Minimax je potrebno pripraviti po naslednji shemi: 

https://moj.minimax.si/SI/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd.

Datoteko xml uvozimo v meniju za urejanje nastavitevs klikom na Uvoz iz XML.

Spodaj navedeni dodatni podatki o dolžini polj so informativne narave, za ažurne podatke je potrebno preveriti shemo za uvoz. 

V primeru nejasnosti se obrnite na uporabniško podporo preko zahtevka za pomoč.

<miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd">

<Stranke>

Začetek segmenta strank.

○○

<Stranka>

Začetek podatkov določenega stranke.

○○○

<Sifra>

Obvezen vnos.
Šifra stranke.

Dolžina: do 10 znakov.

○○○

<Naziv>

Obvezen vnos.
Naziv stranke.

Dolžina: do 100 znakov.

○○○

<Naslov>

Obvezen vnos.
Naslov stranke.

Dolžina: do 50 znakov.

○○○

<KraticaDrzave>

Obvezen vnos.
Kratica države po šifrantu iz Minimaxa.

Dolžina: do 3 znake.

○○○

<PostnaStevilka>

Obvezen vnos.
Poštna številka stranke.

Dolžina: do 30 znakov.

○○○

<NazivPoste>

Obvezen vnos.
Naziv pošte stranke.

Dolžina: do 250 znakov.

○○○

<NaslovnikNaziv>

Vnašamo, če je naziva naslovnika različen od naziva stranke.

○○○

<NaslovnikNaslov>

Vnašamo, če je naslov naslovnika različen od naslova stranke.

○○○

<NaslovnikKraticaDrzave>

Vnašamo, če je država naslovnika različna od države stranke.

○○○

<NaslovnikPostnaStevilka>

Vnašamo, če je poštna številka naslovnika različna od poštne številke stranke.

○○○

<NaslovnikNazivPoste>

Vnašamo, če naziv pošte naslovnika različen od naziva pošte stranke.

○○○

<DavcniZavezanec>

  • »D« > stranka je pravna oseba, zavezanec za DDV.
  • »M« > stranka je pravna oseba, ni zavezanec za DDV, se predlaga.
  • »N« > stranka ni zavezanec za DDV.

○○○

<DavcnaStevilka>

Davčna številka stranke > vnašamo brez SI, samo številke. Obvezen vnos, ko je DavcniZavezanec == D.

npr: 12345678

○○○

<MaticnaStevilka>

Matična številka stranke.

○○○

<SifraDejavnosti>

Šifra dejavnosti po šifrantu dejavnosti iz FURS-a.

○○○

<IdentifikacijskaStevilka>

Identifikacijska številka stranke. Obvezen vnos, ko je DavcniZavezanec == D.

Dolžina: do 14 znakov.

npr: SI12345678

○○○

<SifraDenarneEnote>

Oznaka za denarno valuto po šifrantu v Minimax-u.

npr: EUR

○○○

<DneviZaZapadlost >

Dnevi za zapadlosti pri stranki.

○○○

<OdstotekRabata>

Konec segmenta vrstic prometa zalog.

○○○

<SpletnaStran>

Spletna stran stranke.

Dolžina: do 100 znakov.

○○○

<Opomba>

Opomba.

Dolžina: do 8000 znakov.

○○○

<Uporaba>

Oznaka, ali se stranka prikazuje v spustnih seznamih:

  • »D« > stranka se uporablja, se predlaga.
  • »N« > stranka se ne uporablja.

○○

</Stranka>

Konec podatkov določene stranke.


Podatki naslednjih strank itd.

</Stranke>

Konec segmenta strank.

<RacuniStranke>

Začetek segmenta računov strank.

○○

<RacunStranke>

Začetek podatkov določenega računa stranke.

○○○

<SifraStranke>

Obvezen vnos.
Šifra stranke, ki ji pripada račun, mora biti predhodno vnesena.

Dolžina: do 10 znakov.

○○○

<ZacetekIBAN>

Začetek IBAN.

Dolžina: do 4 znake.

○○○

<TransakcijskiRacun>

Obvezen vnos.
Številka transakcijskega računa.

Dolžina: do 30 znakov.

○○○

<BIC>

Vnos BIC.

Dolžina: do 11 znakov.

○○○

<SePredlaga>

Oznaka, kateri račun se predlaga pri stranki:

  • »D« > račun bo privzeti, če ne obstaja drugi račun, ki se predlaga (se predlaga).
  • »N« > račun ne bo privzeti.

○○○

<Naziv>

Naziv transakcijskega računa.

Dolžina: do 250 znakov.

○○

</RacunStranke>

Konec podatkov določenega računa stranke.


Podatki naslednjega računa stranke.

</RacuniStranke>

Konec segmenta računov strank.

<StikiStranke>

Začetek segmenta stikov strank.

○○

<StikStranke>

Začetek podatkov stika stranke.

○○○

<SifraStranke>

Obvezen vnos.
Šifra stranke, kateri pripada stik, mora biti predhodno vnesena.

Dolžina: do 10 znakov.

○○○

<ImePriimek>

Obvezen vnos.
Ime in priimek stika.

Dolžina: do 30 znakov.

○○○

<Telefon>

Telefonska številka stika.

Dolžina: do 30 znakov.

○○○

<Faks>

Številka faksa stika.

Dolžina: do 30 znakov.

○○○

<MobilniTelefon>

Številka mobilnega telefona stika.

Dolžina: do 30 znakov.

○○○

<Eposta>

Elektronski naslov stika.

Dolžina: do 50 znakov.

○○○

<Opomba>

Opomba pri stiku.

Dolžina: do 50 znakov.

○○○

<SePredlaga>

Oznaka, kateri stik se predlaga pri stranki:

  • »D« > stik bo privzeti, če ne obstaja drugi račun, ki se predlaga (se predlaga).
  • »N« > račun ne bo privzeti.

○○

</StikStranke>

Konec podatkov stika stranke.


Podatki naslednjega stika stranke.

</StikiStranke>

Konec segmenta stikov strank.

</MinimaxUvozKnjigovodstvo>

Primer datoteke XML za uvoz strank v Minimax

<miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd">

<Stranke>

<Stranka>

<Sifra>ab1</Sifra>

<Naziv>Testna stranka 1</Naziv>

<Naslov>Naslov 1</Naslov>

<KraticaDrzave>SI</KraticaDrzave>

<PostnaStevilka>1000</PostnaStevilka>

<NazivPoste>Ljubljana</NazivPoste>

<DavcniZavezanec>D</DavcniZavezanec>

<DavcnaStevilka>98026305</DavcnaStevilka>

<IdentifikacijskaStevilka>SI98026305</IdentifikacijskaStevilka>

<DneviZaZapadlost>18</DneviZaZapadlost>

<OdstotekRabata>5</OdstotekRabata>

<SpletnaStran>www.testna-stranka.com</SpletnaStran>

<Opomba>Opomba v opombi</Opomba>

</Stranka>

<Stranka>

<Sifra>ab2</Sifra>

<Naziv>Testna stranka 2</Naziv>

<Naslov>Ulica 1</Naslov>

<KraticaDrzave>SI</KraticaDrzave>

<PostnaStevilka>2000</PostnaStevilka>

<NazivPoste>Maribor</NazivPoste>

<DavcniZavezanec>M</DavcniZavezanec>

<DavcnaStevilka>91132550</DavcnaStevilka>

<DneviZaZapadlost>3</DneviZaZapadlost>

</Stranka>

</Stranke>

<RacuniStranke>

<RacunStranke>

<SifraStranke>ab1</SifraStranke>

<ZacetekIBAN>SI56</ZacetekIBAN>

<TransakcijskiRacun>1215631</TransakcijskiRacun>

<BIC>HKVISI22</BIC>

<SePredlaga>D</SePredlaga>

<Naziv>Prvi bančni račun</Naziv>

</RacunStranke>

</RacuniStranke>

<StikiStranke>

<StikStranke>

<SifraStranke>ab2</SifraStranke>

<ImePriimek>Ime Priimek</ImePriimek>

<Telefon>041 123 654</Telefon>

<Faks>05 123 789</Faks>

<MobilniTelefon>041 753 159</MobilniTelefon>

<Eposta>ime.priimek@testna-stranka2.si</Eposta>

<Opomba>Opomba v opombi</Opomba>

<SePredlaga>D</SePredlaga>

</StikStranke>

</StikiStranke>

</miniMAXUvozKnjigovodstvo>

V tem prispevku