Pregled odprtih postavk po obdobjih (ročnost)

Če želimo pripraviti zbir podatkov za banke v primeru najema kredita ipd. pripravimo izpis na sledeči način:

  1. V meniju > Poslovanje > Odprte postavke
  2. Kliknemo Pregled po ročnosti.
  3. Izberemo Stranko.
  4. Izberemo Konto ( saldakontni konto)
  5. Datum > program predlaga sistemski datum, katerega lahko poljubno spremenimo. Datum mora biti večji od datuma začetka poslovnega leta.
  6. Polje Obdobja >  program predlaga samodejno pet obdobij, katera lahko tudi poljubno spremenimo. Obdobja program predlaga iz predhodnega vnosa.
V tem prispevku