Pregled odprtih postavk po obdobjih (ročnost)

Če želimo pripraviti zbir podatkov za banke v primeru najema kredita ipd. pripravimo izpis na sledeči način:

  1. V meniju > Poslovanje > Odprte postavke,
  2. kliknemo Pregled po ročnosti,
  3. izberemo Stranko,
  4. izberemo Konto ( saldakontni konto),
  5. Datum > program predlaga sistemski datum, katerega lahko poljubno spremenimo. Datum mora biti večji od datuma začetka poslovnega leta.
  6. v polju Obdobja >  program predlaga samodejno pet obdobij, katera lahko tudi poljubno spremenimo. Pri naslednji pripravi pregleda nam program Obdobja predlaga iz predhodne nastavitve.
V tem prispevku