Drugi osebni prejemki

Program omogoča enostaven obračun drugih osebnih prejemkov iz bruto ali neto zneska, kot so: avtorski honorarji, darila, dividende, dobitki v nagradnih igrah, finančni najem, nagrade, najemnine, obresti od posojil, osebno dopolnilno delo, podjemne pogodbe, štipendije, delo dijakov in študentov, sejnine,… Pri obračunu drugih osebnih prejemkov program pripravi vse potrebne obrazce, ki jih oddamo na eDavke, dokumente za prejemnike izplačil ter arhiv podjetja, plačilne naloge, avtomatično temeljnico z vknjižbami obveznosti in stroškov v glavno knjigo.