Uvoz podatkov v Minimax preko XML-ja

 V Minimax lahko uvažamo podatke v XMl datoteki. Pred uvozom poskrbimo, da imamo podatke ustrezno ošifrirane (artikle, stranke)

Navodilo velja za postopek uvoza podatkov v program Minimax v XML datoteki

Datoteko pripravimo po sledeči shemi:

https://moj.minimax.si/SI/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd.

  1. V meniju za urejanje nastavitev> izberemo Uvoz iz XML.
  2. Kliknemo Izberite datoteko
  3. Poiščemo v računalniku datoteko in jo priložimo s klikom na Odpri
  4. Počakamo, da program izvede uvoz.
    • Če je datoteka pravilno pripravljena, bo program prikazal statistiko uvoza.
    • Če je težava v sami datoteki ( naprimer XML ni pripravljen po veljavni shemi), bodo prikazane napake, ki jih pred ponovnim uvozom odpravimo.

 XML datoteko za uvoz lahko pripravimo za naslednje podatke:

V tem prispevku