Uvoz podatkov v Minimax preko XML-ja

Navodilo velja za uvoz podatkov v program Minimax v XML obliki in po sledeči shemi:

https://moj.minimax.si/SI/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd.

  1. V meniju za urejanje nastavitev> Uvoz iz XML.
  2. Kliknemo Izberite datoteko
  3. Poiščemo na računalniku datoteko in jo priložimo s klikom na Odpri.
  4. Datoteko uvozimo.
    • Če je datoteka pravilno pripravljena, bo program prikazal statistiko uvoza.
    • Če je težava v sami datoteki (XML ni po veljavni shemi), bodo prikazane napake, ki jih pred ponovnim uvozom odpravimo.

XML datoteko za uvoz lahko pripravimo za:

V tem prispevku