Warehouse (Skladišče)

API - https://moj.minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/Warehouse

Opis

Vmesnik je namenjen prenosu podatkov skladišč.  Več informacij za vnos novega skladišča dobimo na navodilu za šifrant skladišč.

Vmesnik omogoča:

Warehouse
PodatekOpis
CodeŠifra skladišča.
Podatek je obvezen pri načinu vodenja zalog (InventoryManagement) Prodajna
NameNaziv skladišča.
InventoryManagementNačin vodenja zalog.
 • Nabavna - Vodenje zalog po nabavni vrednosti
 • Prodajna - Vodenje zalog po prodajni vrednosti
SellingPriceInputVnos prodajne cene
Vnos prodajne cene se vnaša v kombinaciji z načinom vodenja zalog. Več informacij dobimo na navodilu za šifrant skladišč.

Vrednosti:
 • D - Omogočen je vnos prodajne cene
 • N - Onemogočen vnos prodajne cene
InventoryBookkepingKnjiženje zalog
Vnos knjiženja zalog se vnaša v kombinaciji z načinom vodenja zalog. Več informacij dobimo na navodilu za šifrant skladišč.

Vrednosti:
 • Nabavna
 • Prodajna
StocksAccount

Konto zaloge.

Vnese se ID konta – konto izberemo iz šifranta kontov, ki ga izpišemo s klicem metode GetAccounts.

PDAccount

Konto RVC.

Vnese se ID konta – konto izberemo iz šifranta kontov, ki ga izpišemo s klicem metode GetAccounts.

VATStandardAccount

Konto DDV po splošni stopnji.

Vnese se ID konta – konto izberemo iz šifranta kontov, ki ga izpišemo s klicem metode GetAccounts.

VATReducedAccount

Konto DDV po znižani stopnji.

Vnese se ID konta – konto izberemo iz šifranta kontov, ki ga izpišemo s klicem metode GetAccounts.

VATSpecialReducedAccount

Konto DDV po posebni nižji stopnji.

Vnese se ID konta – konto izberemo iz šifranta kontov, ki ga izpišemo s klicem metode GetAccounts.

UsageUporaba:
 • D - Skladišče je v uporabi
 • N - Skladišče ni v uporabi

Primer - Vnos skladišča za vodenje po nabavni vrednosti

Primer minimalnega nabora podatkov za vnos skladišča za vodenje po nabavni vrednosti. 

{
  "Name":"Naziv Skladišča",
  "Usage":"D"
}

Primer - Vnos skladišča za vodenje po prodajni vrednosti

{
  "Name":"Naziv Skladišča",
  "Code":"SifraSkladisca",
  "Usage":"D",
  "InventoryManagement":"Prodajna",
  "SellingPriceInput":"D"
}
V tem prispevku