Masovno urejanje v šifrantu strank

V šifrant strank smo dodali možnost masovnega urejanja. Več strankam hkrati lahko uredimo poslovne podatke:

  • Prodajni cenik > če imamo vnesen vsaj en prodajni cenik, lahko izbranim strankam določimo prodajni cenik.
  • Izdaja e-računov > izbranim strankam določimo način izdaje e-računov. 
  • Dnevi za zapadlost > izbranim strankam določimo število dni na osnovi katerih bo na izdanih računih izračunan datum zapadlosti (rok plačila).
  • Rabat > izbranim strankam vnesemo odstotek rabata. Podatek upošteva program na izdanih računih.

Več o masovnem urejanju strank preberite tukaj.

V tem prispevku