Delavec se je ponovno zaposlil pri nas. Kako vnesemo podatke v šifrant?

Navodilo velja za primer, ko imamo novo zaposlenega delavca, ki je že bil zaposlen pri nas.

V tem primeru, uredimo podatke na obstoječih zapisih.

1. V meniju Šifranti > Delavci,

2. kliknemo na tega delavca > nato Uredi,

3. na zavihku Podatki za osebne prejemke popravimo začetni datum zaposlitve.

4. Shranimo.


Nasvet

V polje Opomba  (osnovni podatki) zapišemo podatke za lastno evidenco (datumi stare zaposlitve in prekinitve ter ostale podatke,...)

 


V tem prispevku