Prejeti račun za predplačilo

Navodilo velja za primer, ko zavezanec za DDV prejme račun za predplačilo (avansni račun). 

 1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo prejetega računa enako kot za vse druge prejete račune.
 2. Na vrstici računa dodamo odhodek in določimo:
  • vrsto odhodka > navaden odhodek,
  • konto skupine 13,
  • ustrezno stopnjo DDV,
  • polje Predplačilo.

3. Vnesemo Znesek osnove. Program glede na zneske osnove in stopnje DDV preračuna znesek DDV. Znesek DDv lahko popravimo.

4. Kliknemo Shrani in račun potrdimo.

Pri knjiženju prejetega končnega računa moramo upoštevati dano predplačilo.

Prejeti račun za predplačilo za osnovno sredstvo

Če se predplačilo nanaša na nakup osnovnega sredstva ali nepremičnine, moramo pri dodajanju odhodka izbrati še vrsto dohodka:

 • osnovno sredstvo ali
 • drobni inventar ali 
 • nepremičnina.

V obrazcu DDV-O se DDV od nabav osnovnih sredstev in nepremičnin ter drugih nabav prikazuje ločeno.

Povezava na odhodku

Polje v obrazcu DDV-O

Navaden odhodek

 31

Nepremičnina

 34

Osnovno sredstvo

 35

V tem prispevku