Prejeti račun za predplačilo

Navodilo velja za primer, ko zavezanec za DDV prejme račun za predplačilo (avansni račun). 

 1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo prejetega računa enako kot za vse druge prejete račune.
 2. Na vrstici računa izberemo na spustnem seznamu odhodek, ki ima naslednje lastnosti:
  • konto skupine 13,
  • ustrezno stopnjo DDV,
  • odkljukano oznako, da gre za predplačilo.
  •  Če na seznamu ni ustreznega odhodka, ga lahko dodamo s klikom na znak plus, oziroma popravimo obstoječega s klikom na znak svinčnik .
 3. Preverimo Znesek osnove izbranega odhodka in DDV.
 4. Kliknemo Shrani vrstico.
 5. Račun potrdimo.

Pri knjiženju prejetega končnega računa moramo upoštevati dano predplačilo.

Prejeti račun za predplačilo za osnovno sredstvo

Če se predplačilo nanaša na nakup osnovnega sredstva ali nepremičnine, moramo v nastavitvah odhodka povezavo ustrezno označiti. V obrazcu DDV-O se DDV od nabav osnovnih sredstev in nepremičnin ter drugih nabav prikazuje ločeno.

Povezave na odhodku

Povezava na odhodku

Polje v obrazcu DDV-O

Navaden odhodek

 31

Nepremičnina

 34

Osnovno sredstvo

 35

V tem prispevku