Pošiljanje izpisa evidence dela po elektronski pošti

V program smo dodali funkcionalnost, ki omogoča pošiljanje izpisa evidence dela po elektronki pošti. 

V meniju Plače > Evidenca delovnega časa s klikom na Podrobno pripravimo izpis evidence delovnega časa. 

Evidenco o izrabi delovnega časa je mogoče izpisati samo za posameznega delavca, zato na spustnem seznamu izberemo delavca in vpišemo referenčno obdobje. 

Program na preglednici prikaže po datumskem zaporedju vpisano vrsto dela in čas trajanja v registraciji delovnega časa ter v evidenci delovnega časa. 

S klikom na Natisni program pripravi izpis Evidence o izrabi delovnega časa v pdf obliki. Izpis lahko:

  • natisnemo
  • pošljemo po e-pošti,
  • prenesemo in shranimo na svoj računalnik.

Več o evidenci delovnega časa v Minimaxu lahko preberete tukaj.


V tem prispevku