Prikazovanje razlike v ceni (RVC)

Navodilo velja za prikaz razlike v ceni (RVC) pri vnosu izdanega računa oziroma predračuna in na zbiru po artiklih izdanih računov.

Prikaz razlike v ceni je pogojen z vodenjem zalog v programu Minimax.

Pregled razlike v ceni pri vnosu izdanega računa 

 1. V meniju Poslovanje > Izdani računi vnesemo glavo računa.
 2. Na vrstici računa dodamo artikel, količino in ceno. 
 3. Program samodejno izračuna vrednost. 
 4. Na koncu polja Vrednost s klikom na gumb na preglednici, program prikaže Razliko v ceni (v znesku ).

Enako velja pri vnosu predračuna.

Program prikazuje razliko v ceni na vrstici izdanega računa glede na zadnjo vneseno nabavno ceno v zalogah.

Pregled razlike v ceni na zbiru po artiklih

 1. V meniju Poslovanje > Izdani računi,
 2. izberemo Zbiri > Po artiklih.
 3. poljubno določimo kriterije za pregled in
 4. dodamo kljukico v polju Prikaži razliko v ceni.
 5. S klikom na Najdi prožimo iskanje.
 6. Program prikaže preglednico prodanih artiklov z navedbo količine, vrednosti, nabavne vrednosti in razlike v ceni
  • s klikom na Osveži RVC program osveži vrednosti razlike v ceni.

Pregled razlike v ceni na zbiru po blagovnih skupinah

 1. V meniju Poslovanje > Izdani računi 
 2. izberemo Zbiri > Po blagovnih skupinah.
 3. poljubno določimo kriterije za pregled in
 4. dodamo kljukico v polju Prikaži razliko v ceni.
 5. S klikom na Najdi prožimo iskanje.
 6. Program prikaže preglednico zbira po posameznih blagovnih skupinah z navedbo vrednosti, nabavne vrednosti in razlike v ceni.
  • s klikom na Osveži RVC program osveži vrednosti razlike v ceni.

Program prikazuje razliko v ceni na zbirih glede na ovrednoteno ceno v zalogah. Pri izračunu razlike v ceni upošteva povprečno nabavno vrednost posameznega artikla. Zato je izračun razlike v ceni najbolj natančen takrat:

 • Ko so bili na osnovi vseh izdaj pripravljeni izdani računi v določenem obdobju.
 • Ko so vsi prejemi na zalogo povezani s prejetimi računi.
 • Ko je bilo sproženo knjiženje zalog.
V tem prispevku