Prejeti račun za osnovno sredstvo s 100% odpisom

Navodilo velja za vnos prejetega računa za osnovno sredstvo, ki je 100% odpisano.

 1. V meni Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo prejetega računa enako kot za druge prejete račune.
 2. V vrstici računa izberemo na spustnem seznamu odhodek, ki ima naslednje lastnosti:
  • konto 0470 ali 0270 (prehodni konto),
  • izbrano ustrezno stopnjo DDV-ja in
  • določeno povezavo na Osnovno sredstvo, Drobni inventar ali Nepremičnino.
 3. Če ustreznega odhodka nimamo, ga dodamo s klikom na ikono , oziroma uredimo obstoječega s klikom na ikono .
 4. Ob izbiri odhodka s takšnimi nastavitvami, program prikaže dodatno polje Osnovno sredstvo za povezavo na osnovno sredstvo, nepremičnino ali drobni inventar. 
 5. S klikom na ikono dodamo novo osnovno sredstvo v register osnovnih sredstev. 
  • Če je vrednost osnovnega sredstva manjša od 500 EUR, program izpiše opozorilo.
 6. Preverimo znesek Osnove in DDV ter ju po potrebi popravimo.
 7. Pri polju Prenos v uporabo izberemo 100 % odpis.
 8. Kliknemo Shrani vrstico.
 9. Ko končamo z vnašanjem odhodkov, račun potrdimo.

Kaj program pripravi?

Program pripravi temeljnico, ki upošteva konte določene na amortizacijski skupini za izbrano osnovno sredstvo. Vrednost osnovnega sredstva prenese iz prehodnega konta na kotno nabavne vrednosti in vpiše znesek amortizacije in pripadajoči konto popravka.
Nabavna vrednost in popravek vrednosti sta na osnovnem sredstvu enaka.

V tem prispevku