Čakanje na delo - poslovni razlogi

Navodilo velja za pripravo obračuna čakanje na delo.

1. V meniju > Plače > Obračun plač.

2. Vnesemo novo plačo.

3. Na drugem koraku pri obračunu plače izberemo delavca.

4. Kliknemo > Uredi  > v polju Vrsta izplačila izberemo > Druga dela.

5. V polje opis vpišemo Čakanje na delo ter vnesemo ure in znesek.

6. Kliknemo Potrdi, nato še Shrani.Kaj program pripravi?

  • plačilno listo s prikazanim podatkom glede vrste izplačila "čakanje na delo",
  • plačilne naloge,
  • REK-1 obrazec za oddajo na eDavke,
  • temeljnico.
V tem prispevku