Čakanje na delo - poslovni razlogi

Navodilo velja za pripravo obračuna čakanje na delo.

 1. V meniju Plače > Obračun plač.
 2. Vnesemo novo plačo.
 3. Na drugem koraku pri obračunu plače izberemo delavca.
 4. Kliknemo Dodaj obračunsko vrstico in pri vrsti izplačila izberemo Druga dela.
 5. Vnesemo ure, urno postavko (na enoto) oziroma znesek.
 6. V polje opis vpišemo Čakanje na delo.
 7. Kliknemo Potrdi.
 8. Obračun plače shranimo.

Kaj program pripravi?

 • Plačilno listo s prikazanim podatkom glede vrste izplačila "čakanje na delo".
 • Plačilne naloge.
 • REK obrazec za oddajo na eDavke.
 • Temeljnico.
V tem prispevku