Čakanje na delo - poslovni razlogi

Navodilo velja za pripravo obračuna čakanje na delo.

  1. V meniju > Plače > Obračun plač.
  2. Vnesemo novo plačo.
  3. Na drugem koraku pri obračunu plače izberemo delavca.
  4. Kliknemo Dodaj obračunsko vrstico in pri vrsti izplačila izberemo > Druga dela.
  5. V polje opis vpišemo Čakanje na delo ter vnesemo ure in znesek.
  6. Kliknemo Potrdi, nato še Shrani.

Kaj program pripravi?

  • plačilno listo s prikazanim podatkom glede vrste izplačila "čakanje na delo",
  • plačilne naloge,
  • REK-1 obrazec za oddajo na eDavke,
  • temeljnico.
V tem prispevku