Kako v šifrant strank vnesem fizično osebo?

Navodilo velja za vnos fizične osebe oz. končnega potrošnika.

Za poslovanje s fizičnimi osebami (na primer za izdani račun) stranko najprej ročno vnesemo v šifrant, saj fizičnih oseb ni v javni bazi.

 

Vnos fizične osebe 

Če imamo stranko pri kateri želimo , da bodo na računu izpisani osebni podatki jo vnesemo na sledeči način:

 1. V meniju Šifrant > Stranke > kliknemo Nov.
 2. V polje Naziv  vnesemo ime in priimek fizične osebe
 3. ter naslov in poštno številko.
 4. Na razdelku poslovni podatki, v polju Tip stranke izberemo Končni potrošnik.

 

Poslovanje z večjim številom fizičnih oseb

Če poslujemo z večjim številom fizičnih oseb in ne želimo oziroma ne potrebujemo osebnih podatkov o strankah, lahko vnesemo "splošno" stranko, ki jo uporabljamo za vse ali določene fizične osebe. 

 1. V meniju Šifrant > Stranke > kliknemo Nov.
 2. V polje Naziv vpišemo Fizična oseba oziroma Kupec ali podobno, 
 3. v polje naslov vpišemo znak . (piko) ali / (poševnico).
 4. in v polje poštna številka vnesemo ustrezen podatek ali izberemo na seznamu ni ustrezne pošte
  •  in vnesemo v novo poštno številko . (piko)  ali / (poševnico) 
  • in v naziv pošte  . (pika) ali / (poševnica).
 5. Na razdelku poslovni podatki, v polju Tip stranke izberemo Končni potrošnik.
 
Nasvet

Če z določeno fizično osebo poslujemo pogosto in njena plačila knjižimo preko bančnih izpiskov, ki jih uvažamo iz bančnega programa, je smiselno vpisati tudi podatke o TRR. V tem primeru bo program na bančnem izpisku samodejno našel stranko in zapiranje postavk bo bistveno lažje

V tem prispevku