Kako v šifrant strank vnesem fizično osebo?

Navodilo velja za vnos fizične osebe, končnega potrošnika. 

Za poslovanje s fizičnimi osebami (na primer za izdani račun), moramo stranko ročno vnesti v šifrant, saj fizičnih oseb ni v javni bazi.

Vnos fizične osebe

  1. V meniju Šifrant > Stranke kliknemo Nov.
  2. V polje Naziv vnesemo ime in priimek fizične osebe
  3. Vnesemo naslov in poštno številko.
  4. Na razdelku poslovni podatki, v polju Tip stranke izberemo Končni potrošnik.

Poslovanje z večjim številom fizičnih oseb

Če poslujemo z večjim številom fizičnih oseb in ne želimo oziroma ne potrebujemo osebnih podatkov o strankah, lahko vnesemo "splošno" stranko, ki jo uporabljamo za vse ali določene fizične osebe. 

  1. V meniju Šifrant > Stranke kliknemo Nov.
  2. V polje Naziv vpišemo Fizična oseba oziroma Kupec ali podobno.
  3. V polje naslov vpišemo znak . (piko) ali / (poševnico).
  4. V polju pošta na spustnem seznamu izberemo ustrezno pošto oziroma s klikom na vnesemo v polje pošte in v polje naziva pošte  . (piko)  ali / (poševnico).
  5. Na razdelku poslovni podatki, v polju Tip stranke izberemo Končni potrošnik.
Nasvet

Če z določeno fizično osebo poslujemo pogosto in njena plačila knjižimo preko bančnih izpiskov, ki jih uvažamo iz bančnega programa, je smiselno vpisati tudi podatke o bančnem računu stranke (TRR). V tem primeru bo program na bančnem izpisku samodejno našel stranko in zapiranje postavk bo bistveno lažje.

V tem prispevku